Menu

De werkloosheid onder ouderen is, ondanks de aantrekkende economie, nog steeds hoog. De VCP vindt dat er concrete maatregelen, zoals deeltijdpensioen en het niet-beboeten van vrijwillig vervroegd uittreden, moeten komen om oudere werkzoekenden perspectief te bieden op een goede aansluiting van werk naar pensionering. Bij dit vervroegd uittreden dient een jongere daarvoor in de plaats te worden aangenomen. Dit levert dan direct een bijdrage aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid. De aandacht en de aanpak van minister Asscher is goed, maar volgens de VCP nog niet voldoende.

Naast dat de bestaande vooroordelen om ouderen aan te nemen, dienen te worden weggenomen, is het ook van belang om maatregelen te nemen zodat werkgevers eerder bereid zijn om een oudere aan te nemen. De bestaande maatregelen proefplaatsing, no-risk polis, scholingsvouchers, plaatsingsfees en mobiliteitsbonus zijn goede maatregelen, maar aanvullende acties en budget zijn daarvoor nodig. Het budget dat tijdens de Beleidsagenda 2020 is toegekend door de overheid is de afgelopen jaren drastisch wegbezuinigd. De VCP vindt dat dit budget ingezet moet worden om ouderen aan de slag te helpen.

De VCP ziet graag de mogelijkheid van deeltijdpensioen en de afschaffing van de Regeling Vervroegd Uittreding (RVU-heffing), zodat er meer ruimte komt voor maatwerk. Verder is het van belang dat er meer persoonlijke dienstverlening door het UWV voor oudere werkzoekenden komt. De extra gelden vanuit de sectorplannen daarvoor juicht de VCP daarom ook toe.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws