Menu

De werkloosheid onder ouderen is, ondanks de aantrekkende economie, nog steeds hoog. De VCP vindt dat er concrete maatregelen, zoals deeltijdpensioen en het niet-beboeten van vrijwillig vervroegd uittreden, moeten komen om oudere werkzoekenden perspectief te bieden op een goede aansluiting van werk naar pensionering. Bij dit vervroegd uittreden dient een jongere daarvoor in de plaats te worden aangenomen. Dit levert dan direct een bijdrage aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid. De aandacht en de aanpak van minister Asscher is goed, maar volgens de VCP nog niet voldoende.

Naast dat de bestaande vooroordelen om ouderen aan te nemen, dienen te worden weggenomen, is het ook van belang om maatregelen te nemen zodat werkgevers eerder bereid zijn om een oudere aan te nemen. De bestaande maatregelen proefplaatsing, no-risk polis, scholingsvouchers, plaatsingsfees en mobiliteitsbonus zijn goede maatregelen, maar aanvullende acties en budget zijn daarvoor nodig. Het budget dat tijdens de Beleidsagenda 2020 is toegekend door de overheid is de afgelopen jaren drastisch wegbezuinigd. De VCP vindt dat dit budget ingezet moet worden om ouderen aan de slag te helpen.

De VCP ziet graag de mogelijkheid van deeltijdpensioen en de afschaffing van de Regeling Vervroegd Uittreding (RVU-heffing), zodat er meer ruimte komt voor maatwerk. Verder is het van belang dat er meer persoonlijke dienstverlening door het UWV voor oudere werkzoekenden komt. De extra gelden vanuit de sectorplannen daarvoor juicht de VCP daarom ook toe.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws