Menu

Vooruitlopend op de huidige discussie in de SER over loondoorbetaling bij ziekte doet minister Asscher voorstellen om enkele door werkgevers ervaren knelpunten weg te nemen. De voorstellen hiervoor zijn het wegnemen van de loonsanctie bij het niet op tijd inzetten van tweede spoor re-integratie en het aanvragen voor een vervroegde IVA-uitkering door de werkgever.

Inzetten van re-integratie via een tweede spoortraject gaat voortaan op basis van een advies van een bedrijfsarts en die legt dit met werkgever en werknemer vast in een plan van aanpak bij het UWV. Bij het wel of niet of het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject, zal hierdoor niet meer leiden tot een loonsanctie. De vraag is nu, volgens de VCP, in hoeverre een werkgever nu wordt gestimuleerd om een zieke werknemer te re-integreren naar ander werk (tweede spoor) als er geen stok achter de deur van een loonsanctie meer bestaat.

Op dit moment kunnen werkgevers als zij na twee jaar onvoldoende re-integratie-inspanningen verrichten een loonsanctie van het UWV krijgen. Dit zorgt ervoor dat werkgevers zich blijven inzetten in het laten terugkeren van een zieke werknemer naar werk. Naast terugkeren naar het eigen werk is het ook mogelijk om te worden gere-integreerd naar ander werk (tweede spoor).

Verder krijgen werkgevers, net zoals al eerder werknemers kunnen, de mogelijkheid om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) krijgen werknemers als zij niet of nauwelijks meer kunnen werken en er een kleine kans is dat er herstel plaatsvindt. Als de vervroegde aanvraag voor een IVA-uitkering is de werkgever niet meer verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie van de zieke werknemer. Deze valt dan onder het UWV. De VCP kan zich vinden in het feit dat het ook niet wenselijk is voor een zieke werknemer om continue met onnodige re-integratieverplichtingen geconfronteerd te worden, maar hoopt dat hiermee de positie van zieke werknemers en de kans op re-integratie niet wordt verslechterd.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws