Menu

Door de stijging van AOW-leeftijd neemt het aantal gepensioneerden nauwelijks nog toe. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. Het aantal mensen dat met pensioen is, bedroeg vorig jaar bijna 3,2 miljoen.

Afvlakking
In de periode 2001-2018 steeg het aantal personen dat met pensioen is met ruim 700 duizend. Het aandeel personen in de totale bevolking dat is gepensioneerd steeg in deze periode van 15 naar 18 procent. Mede door de verhoging van de AOW-leeftijd stijgt het aantal gepensioneerden de laatste jaren nauwelijks en is het aandeel gepensioneerden onder de bevolking stabiel.

Veel minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar
Het aandeel 55- tot 65-jarigen dat met pensioen is, is vanaf 2006 substantieel afgenomen. Dit komt doordat werknemers langer zijn gaan doorwerken vanwege versobering van vroegpensioenregelingen en de verhoging van de AOW-leeftijd. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers steeg van 60,9 jaar in 2006 naar 65 jaar in 2018. Vorig jaar was minder dan 6 procent van alle 55- tot 65-jarigen met pensioen, in 2006 was dat nog bijna 19 procent.

Zaak in te blijven zetten op duurzame inzetbaarheid

De VCP vindt het een goede zaak dat we met zijn allen steeds langer doorwerken, daarmee houden we de oudedagsvoorzieningen ook voor toekomstige generaties betaalbaar. Het is echter wel zaak dat we dit ook in goede gezondheid kunnen doen, zegt beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. De VCP is dan ook blij met de maatregelen die we als onderdeel van het pensioenakkoord op het gebied van duurzame inzetbaarheid hebben afgesproken en gaan uitwerken en mogelijk maken. In een veranderende arbeidsmarkt is het immers van belang dat alle professionals tot hun pensioen vitaal en duurzaam inzetbaar blijven. Ook die groepen werknemers die gericht maatwerk nodig hebben hierbij. “Gezond je pensioen halen begint als je jong bent, laat duurzame inzetbaarheid structureel onderdeel worden van de werkvloer van jong tot oud.”

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws