Menu

Culemborg, 21 februari 2013

Aantal pensioenfondsen moeten pensioenaanspraken verlagen

De MHP betreurt het dat een aantal pensioenfondsen genoodzaakt is om de pensioenaanspraken per 1 april te verlagen. Deze pensioenfondsen hebben zich helaas onvoldoende hersteld om de pensioenkorting, die begin vorig jaar al werd aangekondigd, niet te hoeven doorvoeren, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Een aantal pensioenfondsen (68) is als gevolg van stijgende levensverwachting en de alsmaar dalende (lage) rente en daarmee de (fors) gestegen verplichtingen, genoodzaakt om de pensioenaanspraken voor actieven en voor gepensioneerden per 1 april te verlagen en mogelijk nogmaals in april 2014. De verlagingen bij deze 68 fondsen variëren tussen 0,5% en 7% en komen voor de deelnemers gemiddeld uit op 1,9%, zo heeft toezichthouder DNB eerder bekendgemaakt. De eventuele verlagingen van 37 pensioenfondsen in 2014 worden door DNB voorlopig geraamd op gemiddeld 1,7%. De pensioenfondsen die de pensioenen en pensioenopbouw moeten verlagen, informeren zelf hun deelnemers en gepensioneerden. Uiterlijk op 1 maart aanstaande moet iedereen door het eigen fonds individueel zijn geïnformeerd over de verlagingen, die dit jaar plaatsvinden.

Globaal genomen komen de kortingen op het volgende neer:

Meer dan 80 procent van de 415 Nederlandse pensioenfondsen hoeft gelukkig (nog) geen verlaging door te voeren. Dit betekent niet per se dat hun deelnemers en gepensioneerden niet worden geraakt. Een deel van deze fondsen heeft de pensioenen in de afgelopen jaren niet laten meestijgen met de loon- of prijsontwikkeling en zal dat ook in 2013 niet kunnen doen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zoveel gepensioneerden en werknemers (± 5,6 miljoen aanspraken) met een verlaging van hun pensioen(opbouw) te maken krijgen. Het merendeel hiervan zijn deelnemers van het ABP (2,8 miljoen), die in april hun pensioenaanspraak met 0,5% zien dalen en in april 2014 mogelijk nogmaals met 1,6%.

De MHP is bezorgd over de ontwikkelingen die hiermee gepaard gaan.

Zie voor een overzicht van de fondsen, die moeten korten, deze link.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws