Menu
Aanvullend geboorteverlof voor partners van kracht

Vanaf vandaag hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof van vijf weken. Tot nu toe was het geboorteverlof slechts één week. “Het is positief dat het geboorteverlof wordt uitgebreid. Uitbreiding van het geboorteverlof zal een bijdrage leveren in de verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders en daarmee aan de arbeidsparticipatie van vrouwen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf weken, gerelateerd aan het aantal werkuren per week. De werknemer krijgt een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum)dagloon. Het aanvullend geboorteverlof moet wel binnen 6 maanden na de geboorte worden opgenomen en eerst moet het geboorteverlof van één week zijn opgenomen. De VCP ziet de uitbreiding van het verlof als onderdeel van een integrale aanpak die nodig is voor de verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders en het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. “Er is niet één silver bullet maar een pakket aan maatregelen nodig. Uitbreiding van het geboorteverlof is belangrijke stap”, zegt Heemskerk.

Uitbreiding ouderschapsverlof

Naar aanleiding van een Europese richtlijn wil het kabinet het ouderschapsverlof uitbreiden. Concreet betekent dit dat een werknemer negen weken een uitkering krijgt van 50 procent van het (maximum)dagloon. De VCP is blij met de voorgenomen uitbreiding van het ouderschapsverlof maar vraagt zich af hoeveel mensen ervan gebruik zullen maken. “Voor veel werknemers zal de drempel te hoog zijn om ouderschapsverlof op te nemen. Het ouderschapsverlof in deze vorm betekent alsnog een flinke financiële aderlating, terwijl de normale lasten gewoon doorlopen. Zeer weinig mensen kunnen de helft van het salaris missen”, zegt Heemskerk. De Stichting van de Arbeid heeft gereageerd op het wetsvoorstel en vindt dat de uitkering hoger zou moeten zijn.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws