Menu
Sociale zekerheid

Het is belangrijk dat werknemers over hun loopbaan ook zelf in regie blijven, dat zegt de VCP in een reactie op de brief die Minister Koolmees (SZW) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is op zichzelf positief dat het kabinet over een breed front wil investeren om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden en om te scholen waar dat nodig is.

Ontwikkeling en scholing

“Sommige mensen vinden (vrijwel) zonder hulp een andere baan, maar ook bij hoger opgeleiden kunnen kennis en vaardigheden niet langer aansluiten op de arbeidsmarkt. Wij vinden het van belang dat het kabinet dat inziet en dat er ook ontwikkel- en scholingsmogelijkheden komen waar individuele werknemers gebruik van kunnen maken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in reactie op de brief.

Sociaal pakket

De brief van het kabinet gaat in op het zogeheten aanvullend sociaal pakket, dat onder meer beoogt om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden, scholing aan te bieden en de jeugdwerkloosheid aan te pakken. In het kader van het jongste pakket steun- en herstelmaatregelen heeft het kabinet voor deze maatregelen in totaal 1,4 miljard euro uitgetrokken.

Afspraken

Er komt ook ondersteuning voor sociale partners om afspraken te maken over sectorale aanpak of op bedrijfsniveau over een sociaal plan. “Het is belangrijk dat werkgevers die een beroep doen op de loonkostenregeling Now ook daadwerkelijk afspraken maken, zodat met ontslag bedreigde werknemers hulp krijgen bij de stap naar een andere baan. Wij vinden het belangrijk dat het ook om goed werk gaat en de werknemer zelf regie heeft over zijn of haar loopbaan”, zegt Van Holstein.

Jongeren en mensen met arbeidsbeperking

Verder is het goed dat het kabinet ook investeert in de dienstverlening aan mensen die werkloos zijn en aandacht heeft voor de werkloosheid onder jongeren en de positie van mensen met een arbeidsbeperking. Er komen regionale teams die op maat hulp kunnen bieden. Bij deze aanpak is ook een rol weggelegd voor de sociale partners, daarover wil het kabinet nog afspraken maken.

Vast contract

Volgens de VCP laat deze crisis andermaal zien hoe kwetsbaar mensen zijn die geen vast contract hebben. “Mensen met een flexibel contract vliegen als eerste de laan uit, dat hebben we de afgelopen maanden kunnen zien. Flex zorgt voor veel onzekerheid, een normaal contract zou daarom het uitgangspunt moeten zijn. Het is nu echt het moment om het roer om te gooien en dit soort onzekerheden terug te dringen”, zegt de VCP-voorzitter.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws