Menu
Aanvulling AOW-partnertoeslag ABP blijft gehandhaafd

De aanvulling AOW-partnertoeslag van het ABP blijft gehandhaafd. Deelnemers van wie de aanvulling per 2015 was vervallen, worden persoonlijk geïnformeerd dat zij hun aanvulling behouden. De VCP onderschrijft dit besluit want de deelnemers werden van de ene op de andere dag geconfronteerd met soms wel 500 euro inkomensteruggang per maand. De gemiste aanvulling van februari en maart zal het ABP in april alsnog uitkeren.

Het vervallen van de aanvulling heeft, heel begrijpelijk, veel losgemaakt. Uit zorgvuldigheid heeft het bestuur van het ABP daarom het besluit nogmaals tegen het licht gehouden en daarbij extern juridisch advies ingewonnen. Deze nadere analyse gaf een andere zienswijze op het reglement van het ABP. Het oorspronkelijke besluit van het ABP-bestuur (stopzetten van de aanvulling) zou waarschijnlijk geen stand houden voor de rechter. Het ABP-bestuur vindt dat de betrokken deelnemers niet de dupe mogen worden van juridische discussies of procedures en wil hen niet in onzekerheid laten verkeren. Het ABP heeft daarom besloten de aanvullingen te handhaven. Het ABP realiseert zich terdege dat er verwarring is ontstaan door tegenstrijdige berichten van zijn kant. Het betreurt dat zeer en biedt de betrokken deelnemers daarvoor excuses aan, aldus een nieuwsbericht op de site. Het bestuur stelt een onderzoek in naar de gang van zaken rond dit besluit en zal maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De aanvulling van het ABP blijft bestaan zolang de oorspronkelijke reden voor de aanvulling van het ABP blijft bestaan, namelijk: het inkomen van de partner ligt boven de inkomensgrens voor de AOW-partnertoeslag. Pas als het inkomen van de partner daalt tot onder deze inkomensgrens, verliest iemand zijn recht op de aanvulling van het ABP.

Meer informatie vindt u bij de veelgestelde vragen op de site van het ABP.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws