Menu
Sociale zekerheid

De VCP is positief over de aanvullingen op het vorige maand gepresenteerde noodpakket. “Het kabinet laat zien dat het onze zorgen over behoud van werkgelegenheid serieus neemt, en perspectief wil bieden. Het kabinet wil bovendien gezamenlijk met ons vooruit kijken naar wat er op termijn moet gebeuren”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Ontslagboete

Het kabinet kondigde vandaag aan dat er toch een boete komt om misbruik van de NOW bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Werkgevers moeten in principe bij grote ontslagrondes overeenstemming bereiken met vakbonden. Anders wordt de subsidie gekort met 5 procent van de totale loonsom. Het blijft daarnaast zo dat de subsidie altijd wordt gecorrigeerd voor werknemers die worden ontslagen.

Gezamenlijke weg

“Dit is een duidelijke verbetering ten aanzien van het noodpakket dat vorige week werd gepresenteerd. De uitgangspositie van werknemers is versterkt”, zegt Nic van Holstein. In dat plan was de boete juist afgeschaft om herstructurering mogelijk te maken. Volgens de VCP ging hier een verkeerde prikkel van uit, die ten koste zou gaan van de positie van werknemers. “Het is goed dat het kabinet met sociale partners een gezamenlijke weg voorwaarts heeft gevonden.”

Werkagenda

Ook de afspraak met het kabinet om een brede werkagenda af te spreken, gericht op herstel, is een belangrijke stap vooruit, zegt Van Holstein. “De coronacrisis leidt op vele fronten tot onzekerheid, mensen hebben nu grote behoefte aan houvast en perspectief. Daarom moeten we nu al goed nadenken over herstel en arrangementen rond werkloosheid, scholing of eerder uittreden. Een werkagenda voor de middellange termijn is daarvoor een belangrijk middel.”

Tegemoetkoming

Het noodpakket 2.0 had aanvankelijk een looptijd van drie maanden, van juni tot en met augustus. Het kabinet maakte vandaag bekend dat die periode met een maand wordt verlengd. Verder is aangekondigd dat de tegemoetkoming aan bedrijven die door de crisis hun vaste lasten niet kunnen betalen verder wordt verruimd. Het maximumbedrag waarvoor ze in aanmerking kunnen komen is verhoogd van 20.000 naar 50.000 euro. Ook dat is goed voor het behoud van de werkgelegenheid, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws