Menu
Achterban VCP oordeelt over pensioendeal

De achterban van de VCP buigt zich deze week over de pensioendeal die vorige week is gesloten. De bij de VCP aangesloten organisaties zullen zich een oordeel vormen over het principeakkoord en het SER-advies waarover kabinet en de sociale partners het eens zijn geworden. De raadpleging loopt tot en met 17 juni, het bestuur van de VCP zal op 18 juni met een eindoordeel komen. Later die dag legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene ledenvergadering van de VCP.

Live Stream

De organisaties die bij de VCP zijn aangesloten, zijn autonoom en om die reden zal de raadpleging zich de komende dagen op uiteenlopende manieren voltrekken. Zo houdt vakorganisatie De Unie op 13 juni om 15.00 uur een informatieve bijeenkomst, gevolgd door een raadgevend referendum. De bijeenkomst is via een livestream te volgen op de website van De Unie. Ook leden en bestuurders van vakbond UOV en Het Zwarte Corps zullen erbij aanwezig zijn.

Online raadpleging
Vakorganisatie VHP Tata Steel zal haar leden informeren en geeft de mogelijkheid per mail te reageren. De pensioencommissie zal het bestuur van VHP Tata Steel adviseren. Vakorganisatie VHP2 geeft haar leden via een enquête de mogelijkheid om te laten weten wat ze van het akkoord vinden. Synergo VHP zal een online raadpleging houden onder haar leden. De CMHF houdt op 17 juni een Ledenraad. Tot die tijd bepalen de bij de CMHF aangesloten verenigingen, elk op hun manier, hun standpunt.

Toelichting
VCP-bestuurders Ruud Stegers en Gerrit van de Kamp staan klaar om de VCP-organisaties indien gewenst bij de staan. “Wij geven graag een toelichting op deze pensioendeal, waaraan jaren is gewerkt”, zegt Ruud Stegers die samen met Van de Kamp en VCP-voorzitter Nic van Holstein intensief betrokken was bij de onderhandelingen.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws