Menu
Coronacrisis: acuut maatregelenpakket voor werkend Nederland

Nu de situatie in Nederland drastisch wijzigt door de coronacrisis, wil de Stichting van de Arbeid samen met het kabinet maatregelen nemen voor het behoud van werk, inkomen en ondernemerschap. Het gaat bijvoorbeeld om de versoepeling van de werktijdverkorting en een Corona-noodfonds voor inkomenssteun aan flexwerkers en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen doorbetaald kunnen worden.

De Stichting is hier over in overleg met het kabinet, zo staat in de brief die vandaag is verzonden. Daarin spreekt de Stichting waardering uit voor de aanpak van het kabinet om het coronavirus terug te dringen en daarnaast pleit zij voor een breed maatregelenpakket voor de economie. Het is alle hens aan dek; een gezamenlijke inzet van kabinet, werkgevers en werknemers is nodig om het tij te keren. In de Stichting zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland, FNV, CNV en VCP verenigd.

Effecten crisis opvangen

“Werkgevers- en werknemersorganisaties willen in gezamenlijkheid met het kabinet al het mogelijke doen om de effecten van deze crisis met elkaar zo goed mogelijk op te vangen en om bedrijven en organisaties zo goed mogelijk te blijven laten functioneren”, aldus de organisaties in de brief.

Ondersteuning

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn al aan de slag om in bedrijven en sectoren nadere afspraken te maken. Deze hebben als doel om direct en indirect getroffen ondernemers, flexwerkers, zelfstandigen en werknemers de gehele crisisperiode door te steunen.

Zorg

Mensen die extra risico lopen om besmet te raken, verdienen nu zeker aandacht, aldus de Stichting. In de zorgsector is het al code rood. Zorgmedewerkers zetten zich nu dag en nacht in voor de samenleving. Daarom moeten onvoorziene kosten, zoals aanvullende kinderopvang, worden gecompenseerd.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws