Menu

Culemborg, 5 juni 2008
Pb 0605-04

Ad Verhoeven Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Bij zijn afscheid als voorzitter van de Vakcentrale MHP heeft het Hare Majesteit behaagd Ad Verhoeven te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Donderdag 27 mei jl. is hij tijdens de vergadering van de Ledenraad van de MHP statutair teruggetreden.

De huldiging heeft plaatsgevonden tijdens het door de MHP georganiseerde congres ‘HogerOp in diversiteit’, dat vandaag plaatsvindt bij de SER in Den Haag.

Verhoeven werd in 1998 voorzitter van de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP na een carrière bij de vakbond De Unie en diens rechtsvoorganger de Unie BLHP. In zijn hoedanigheid als MHP-voorzitter was hij onder meer lid van de SER, Stichting van de Arbeid en de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Daarnaast vertegenwoordigde hij de MHP in diverse raden van advies zoals van de Stichting Instituut GAK, de Commissie het Werkend Perspectief, Stichting Lang Leve Leren, Zeggenschap, Stichting Nederlands Telewerk Forum en Achmea. Verder was hij lid van het Landelijk Overleg Leeftijdsdiscriminatie en van het Comité van Aanbeveling van het Jaar van de Techniek.

Op persoonlijke titel had hij zitting in resp. het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Jaarbeurs Holding van half 1999 tot medio 2007. Deze talrijke vertegenwoordigingen waren de reden dat Verhoeven werd opgenomen in ‘De Elite’, De Volkskrant top 200 van invloedrijkste Nederlanders.

De MHP is verheugd dat ook de komende tijd nog wel een beroep kan worden gedaan op de kennis en ervaring van Ad Verhoeven.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws