Menu
Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Na lang wachten is eindelijk het advies van de Commissie Parameters verschenen. Dit advies bepaalt simpel gezegd met welke cijfers (parameters) en met welke economische scenario’s, voor bijvoorbeeld rendement en inflatie, pensioenfondsen rekening moeten houden, bij het in kaart brengen van toekomstige pensioenverwachtingen. De VCP zal de komende weken het advies bestuderen en kijkt uit naar de berekeningen die zullen worden gedaan om de effecten van het advies te doorgronden. Het advies heeft ook gevolgen voor de vraag hoe het nieuwe pensioenstelsel uitwerkt en de verdeling van het collectieve vermogen naar persoonlijke pensioenpotjes.

Al voor de zomer
Elke vijf jaar bekijkt de zogeheten Commissie Parameters, bestaande uit diverse wetenschappers, met welke rendementen en inflatieverwachtingen pensioenfondsen moeten rekenen. In 2019 is dit voor het laatst gedaan, maar door de mogelijke komst van de nieuwe pensioenwet, is er door de minister al eerder om een nieuw advies gevraagd. Eigenlijk zou in juni de Commissie het advies al opleveren. Dat werd meermaals uitgesteld en leidde tot veel kritiek in de Tweede Kamer, omdat de Wet Toekomst Pensioenen nu voorligt. Een aantal partijen wilde niet overgaan tot stemmen over de conceptwet voor het advies er was.

Doorrekeningen nu centraal
Op het eerste oog lijken de aanpassingen van de parameters beperkt. Echter wat het nieuwe advies betekent voor de hoogte van de pensioenuitkeringen en de premies in het oude en het nieuwe stelsel heeft de Commissie nog niet doorgerekend. De VCP is met name benieuwd naar de impact van de verlaging van de rendementsverwachtingen en de impact op de premies in het transitie-FTK (de regels in de overbruggingsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel). Globale impactberekeningen gaat De Nederlandsche Bank (DNB) komende week doen, om een gevoel te krijgen bij de effecten. Hierbij merkt de VCP op, dat de uiteindelijke impact per pensioenfonds zeer verschillend kan zijn. De Tweede Kamer zal nog een aparte hoorzitting houden over dit advies.

Pseudo-nauwkeurigheid
Gisteren liet diezelfde DNB in een bericht al weten dat een onderdeel van de nieuwe set per 1 januari meteen al ingaat. Dat betreft in vakjargon de zogeheten UFR-methode. Daarmee moeten pensioenfondsen hun lange termijnverplichtingen berekenen. De systematiek daarvoor verandert fors en de VCP is benieuwd wat dat betekent. De overige parameters zal de minister in een AMvB vaststellen. Ook kunnen fondsen gaan rekenen met 100.000 scenario’s, daar eerder al kritiek kwam op uitbreidingen van 2.000 naar 10.000 scenario’s omwille van uitvoerbaarheid. Leidt dit niet tot ‘pseudo-nauwkeurigheid’, daar waar niemand de toekomst exact kan voorspellen. Wordt aan de rol die wordt gehangen aan complexe modelberekeningen in de hele transitie niet te veel gewicht gehangen? Wordt het hier transparanter en uitlegbaarder van en komt dit het vertrouwen van deelnemers wel ten goede, vraagt de VCP zich af.

Artikelsgewijze behandeling
Verder zijn in de Tweede Kamer de afgelopen week door diverse rapporteurs van zowel de coalitie als de oppositie meer dan 300 vragen gesteld aan de minister op basis van diverse wetsartikelen van de nieuwe pensioenwet. Gisteren verschenen daar de antwoorden op. Morgen zullen die centraal staan in een extra ingelaste commissievergadering hierover in de Tweede Kamer.

Ambitieuze planning
Nu het advies van de Commissie Parameters er ligt hoopt de minister dat de Tweede Kamer nog voor het Kerstreces zal stemmen over de nieuwe Pensioenwet. Over twee weken zou dan de afronding van de plenaire behandeling in tweede termijn moeten plaatsvinden. Of dat gehaald wordt is nog onzeker en zal afhangen van de behandeling in de Tweede Kamer. Duidelijk is dat de Tweede Kamer niet over een nacht ijs gaat en kiest voor een uitgebreide en zorgvuldige behandeling.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws