Menu
Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw van zelfstandigen uit te breiden in de tweede pijler. “Het is belangrijk dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. Goed dat dit advies de aanvullende mogelijkheden voor zelfstandigen in kaart brengt”, aldus Nic van Holstein, voorzitter VCP.

In het Pensioenakkoord van 2019 is onder meer afgesproken te onderzoeken hoe meer zelfstandigen pensioen kunnen opbouwen in de tweede pijler. In dit advies is bezien hoe aanvullende mogelijkheden kunnen worden vormgegeven en op welke wijze de tweede pijler aantrekkelijk en toegankelijker kan worden gemaakt voor zelfstandigen. Verschillende modaliteiten worden in dit advies in kaart gebracht, waarbij onder meer naar de juridische en uitvoeringstechnische mogelijkheden is gekeken.

De modaliteit van automatische deelname met uitstapmogelijkheid wordt gezien als effectieve manier om zelfstandigen in de tweede pijler te laten deelnemen, maar er wordt in het advies geconcludeerd dat het vanwege benoemde risico’s vooralsnog niet raadzaam is deze modaliteit in wetgeving op te nemen. Andere modaliteiten die in het advies aan de orde komen, zijn: de huidige verplichtstelling, automatische aanschrijving met instapmogelijkheid en vrijwillige deelname.

 

Bekijk hier ons dossier Pensioenen en lees meer over dit onderwerp.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws