Menu
Jan Tamerus

Afscheid van pensioenadviseur Jan Tamerus
De VCP heeft afscheid genomen van Jan Tamerus, die meer dan 25 jaar aan de vakcentrale verbonden is geweest. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Pensioenen op 4 december. Tamerus kreeg bij die gelegenheid een bronzen beeldje en een mooie bos bloemen uitgereikt door VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Nauw betrokken
Jan Tamerus heeft sinds 1992 als adviseur bijgedragen aan het pensioenbeleid van de VCP, voorheen MHP. Samen met Klaartje de Boer had hij zitting in de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid. Daarnaast ondersteunde en adviseerde hij haar en de VCP in de SER bij diverse ingewikkelde pensioenonderwerpen.

Spil in pensioendiscussie

Tamerus, Master Actuariaat & ALM bij PGGM en VCP-adviseur, wordt gezien een spil in de pensioendiscussie en heeft zich jarenlang op allerlei manieren ingezet voor de sector. “Hij heeft een heldere visie, die hij ook duidelijk uitdraagt. Tegelijkertijd staat hij altijd open voor het gesprek met mensen die er een andere mening op nahouden”, aldus Klaartje de Boer.

Column

Een van de laatste wapenfeiten van Tamerus was een column die hij vorige maand op persoonlijke titel schreef voor PensioenPro, daags na het vastlopen van de pensioenonderhandelingen. Eerder dit jaar won Jan Tamerus de gouden Pensioen Pro Award voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de pensioensector.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven