Menu
Aftrekbaarheid scholing en ontwikkeling goede zaak

De VCP is positief over een nieuw SER-advies over leren tijdens de loopbaan, omdat het professionals meer kansen biedt op de arbeidsmarkt. De SER vindt dat het voor werknemers fiscaal aantrekkelijk moet worden om te sparen voor scholing en ontwikkeling. Zo kunnen ze meer sturing geven aan hun eigen duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk blijven in een veranderende arbeidsmarkt. Ook kunnen werknemers hiermee het heft in eigen hand nemen bij het volgen van scholing die niet direct aansluit op hun huidige functie. “Werknemers krijgen meer ruimte en hoeven geen vinkje bij de werkgever te halen om scholing te volgen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Ontwikkelrekening
De SER pleit in haar advies ‘Postinitieel leren met en voor iedereen’ voor een zogeheten individuele ontwikkelrekening. Werkgevers, O&O-fondsen en de overheid kunnen daarop geld storten zodat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Ook de werknemer zelf kan op vrijwillige basis geld opzij zetten voor de ontwikkelrekening. Op die manier kan hij voorsorteren op mogelijke vervolgstappen in zijn loopbaan. Op dit moment krijgen professionals niet altijd de tijd en ruimte om in zichzelf te investeren. ‘’Deze ontwikkelrekening biedt hiervoor mogelijkheden. En sluit aan bij de duurzame inzetbaarheidsregeling waar de VCP al lange tijd voor pleit”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Rol van werkgever
In het SER-advies blijft de verantwoordelijkheid voor functiegerichte scholing bij de werkgever liggen. Ook moet de werkgever blijven investeren om werknemers mee te nemen in toekomstige ontwikkelingen binnen het bedrijf of sector. Ook afspraken over van-werk-naar-werk-trajecten in bijvoorbeeld sociale plannen blijven bestaan tussen sociale partners.

Trekkingsrecht
De SER besteedt in het advies ook aandacht aan opleidingen die hoger of juist lager zijn dan wat een werknemer al aan scholing heeft gedaan. Veel mensen weten niet dat ze zo’n opleiding kunnen volgen tegen dezelfde kosten als een gewone student. Een zogeheten trekkingsrecht maakt inzichtelijk waar een werknemer nog recht op heeft. Als hij wil, kan hij die opleiding volgen of deelcertificaten halen.

Maatwerk
De SER pleit voor maatwerk vanuit onderwijsinstellingen zodat werknemers de scholingsmiddelen ook gaan inzetten. Ook onafhankelijk loopbaanadvies kan helpen om werknemers aan te zetten tot meer scholing en ontwikkeling. Verder vindt de SER het van belang dat de leercultuur op de werkvloer wordt versterkt. Een human capital agenda per regio kan de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkveld versterken.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws