Menu
AI: verantwoord inbedden op werkvloer

Kunstmatige intelligentie (AI) moet op een verantwoorde manier op de werkvloer landen. Werk wordt nu al vaak bepaald door algoritmes, zonder dat de mens eraan te pas komt. Dat heeft niet alleen impact op het werk zelf, maar ook op de werkomstandigheden. Werknemers moeten daarom actief worden betrokken bij de vraag hoe je AI toepast, zodat ze voldoende autonomie en controle houden over het werk. Het is ook beter voor het werkplezier.

Leven Lang Ontwikkelen
Dat zegt Catelijne Muller, VCP-beleidsadviseur in een reactie op de onlangs gepubliceerde Nederlandse AI-strategie. Muller vindt het positief dat het kabinet aandacht heeft voor de impact van AI op de aard van werk. “Terecht vraag het kabinet aandacht voor levenslange ontwikkeling van werknemers. Zo kunnen ze vaardigheden opdoen, specifiek op het gebied van AI maar ook op vaardigheid die AI-systemen juist niet in huis hebben: menselijke en interpersoonlijke vaardigheden.”

Privacy
“Maar de vraag hoe je AI-systemen verantwoord inbedt op de werkvloer komt in de strategie niet aan bod. Het gaat daarbij niet alleen om zaken als autonomie maar ook over privacy. AI-systemen bieden steeds meer mogelijkheden bij het volgen en monitoren van werkenden. Ook hier moeten werknemers actief bij worden betrokken, zodat ze voldoende autonomie en controle houden.”

Handen ineenslaan
Volgens Catelijne Muller moeten we toe naar een situatie waarbij werknemers en AI de handen als het ware ineenslaan en toewerken naar een arbeidsproces nieuwe stijl. “Kijk dus niet alleen naar wat AI kan, maar ook naar waar mensen toe in staat zijn, zoals creativiteit, empathie en samenwerken. Op die manier kunnen mens en machine elkaar aanvullen en samen tot iets moois komen.”

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws