Menu

De VCP ziet in de cijfers (52% van het ziekteverzuim) van het aantal burn-out gevallen een bevestiging dat jonge werknemers geen flexibele contracten en onzeker werk willen. Jongeren die een opleiding hebben afgerond, willen duidelijkheid en zekerheid als het om werk gaat. Op dit moment hoppen zij van baan naar baan zonder te weten of zij de maand erop nog werk hebben.

De VCP, alsmede de VCP Young Professionals, pleiten er daarom voor dat er meer werkzekerheid komt voor jonge werknemers. Als werkgevers, als onderdeel van de afspraken uit het Sociaal Akkoord, sneller een contract voor onbepaalde tijd aanbieden, scheelt dat veel onzekerheid voor jonge werknemers. De aanscherping van de ketenbepaling kan zodoende een positief effect hebben op werkzekerheid voor jonge werknemers.

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt moeten jonge werknemers een grote(re) verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen carrière. Zij moeten zich blijven ontwikkelen en bouwen aan een sociaal netwerk om hun positie op de arbeidsmarkt zeker te stellen. Bovendien nemen de zorgtaken ook voor jonge gezinnen toe. Bovenop carrière maken, komen de verplichtingen thuis. Dit alles zorgt voor toenemende tijdsdruk en stress. Zie verder: http://www.arboned.nl/nieuwscentrum/persberichten-en-publicaties/verzuim-door-stress-op-steeds-jongere-leeftijd/.

De Nationale Beeldbank/Simone van den Berg

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws