Menu

Op 19 december jl. heeft staatssecretaris Klijnsma het Wetsvoorstel ‘algemeen pensioenfonds’ aan de Tweede Kamer verstuurd. Eerder reageerden (zie hier de reactie .pdf) de vakcentrales VCP, FNV en CNV overwegend positief op de komst van dit nieuwe pensioenvehikel (APF), dat meerdere pensioenfondsen onder één paraplu brengt en daarmee de gewenste consolidatie van pensioenfondsen faciliteert. De vakcentrales hadden toen nog wel een aantal vragen en een aantal wensen ten aanzien van de invulling van dit pensioenvehikel.

De komst van de APF was hard nodig omdat veel kleine fondsen steeds meer moeite hebben met het zelfstandig kunnen uitvoeren van hun pensioenregeling en van het aansturen van het vermogensbeheer, de administratie en de governance. Zij kunnen met de komst van de APF gebruik maken van schaalvoordelen met behoud van hun eigen regeling en worden niet langer gedwongen in een lastige tijd over te stappen naar een dure verzekeraar als enige alternatief. Op deze manier wordt een antwoord geboden aan (kleinere) pensioenfondsen op de verzwaring van de taken als gevolg van de steeds complexere wereld van het besturen van een pensioenfonds en als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving.

Uit het wetsvoorstel blijkt dat staatssecretaris Klijnsma aan een aantal wensen van de vakcentrales tegemoet is gekomen. Zo is de APF zonder winstoogmerk aan de Tweede Kamer verstuurd. In een eerdere conceptwet mocht de APF ook met winstoogmerk opereren. Een winstoogmerk wezen de vakcentrales nadrukkelijk af omdat aandeelhoudersbelangen en deelnemersbelangen zich niet verenigen in één bestuur, dat de primaire verantwoordelijkheid heeft te streven naar een zo optimaal mogelijk pensioenresultaat voor de deelnemers. In de eerdere conceptwet mocht alleen het onafhankelijke bestuursmodel. Nu worden alle bestuursmodellen toegestaan. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt ingegaan op de fiscale behandeling waarover eerst nog onduidelijkheid was.

Er zijn echter ook nog enkele aandachtspunten. Zo zal de VCP de komende tijd zich ervoor hard maken dat ook verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen toegang krijgen tot de APF, mits dit geen gevolgen heeft voor de verplichtstelling. Daarnaast blijft meer onderzoek gewenst naar de effecten voor het level playing field tussen pensioenfondsen en verzekeraars met de komst van de APF. Verder dient er extra aandacht te zijn voor de toenemende complexiteit van de communicatie richting deelnemers bij een APF met meerdere solidariteitskringen met deelnemers en bedrijven.
Zie hier de link naar het wetsvoorstel.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws