Menu

21-11-2007

Uitstel ontslagrecht is nog geen afstel

Alle manifestaties afgeblazen

“Eerst zien dan geloven”, dat zegt Eddy Haket, bestuurder van de MHP, in reactie op het kabinetsbesluit om op korte termijn geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot het ontslagrecht.

Het kabinet gaat nu een commissie instellen, die zich moet buigen over de vraag hoe meer mensen, en met name werknemers die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, aan het werk kunnen komen. Over de vraag hoe en op welke wijze het ontslagrecht onderdeel uitmaakt van de taakopdracht van deze commissie is onduidelijk. De MHP is er daarom nog niet gerust op waar de commissie 1 juni 2008 mee komt. Weliswaar zijn de plannen voorlopig van de baan, maar we moeten nog maar zien of oudere werknemers, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, werknemers die zorg en arbeid combineren, hoger opgeleide allochtonen en werknemers uit de middengroepen en hoger gevrijwaard blijven van allerlei negatieve maatregelen.

Toch hebben de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP besloten de aangekondigde manifestaties voor 22 november (Maastricht, Eindhoven) en 24 november (Rotterdam, Groningen en Zutphen) af te blazen, omdat nu wel duidelijk is dat de eerdere plannen van minister Donner niet doorgaan. Na 1 juni 2008, wanneer de commissie rapport uitbrengt, zal opnieuw gekeken moeten worden of manifestaties nodig zullen zijn.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven