Menu

Een tijdje er tussenuit en toch uw inkomen behouden

U wilt een poosje met verlof ? Bijvoorbeeld om een tijdje wat meer aandacht aan de kinderen te kunnen besteden, een ernstig zieke te verplegen, een studie te volgen, een lange reis te maken, voor een sabbatical of voor prepensioenverlof. Dat kan vanaf 1 januari 2006 met de nieuwe Levensloopregeling. Hiermee spaart u een deel van uw loon om later een langere periode van verlof te betalen. De regeling is een aantrekkelijke spaarvorm vanwege belastingvoordelen. Met deze levensloopregeling biedt Nederland een nieuw en eigentijds middel om werk en privé beter te kunnen combineren. Met de nieuwe levensloopregeling kunt u jaarlijks maximaal 12% van uw brutoloon sparen. Het totale bedrag dat u mag sparen is 210% van uw bruto jaarloon. Met het gespaarde bedrag financiert u later periodes van onbetaald verlof. U kunt het gebruiken voor: zorgverlof, een sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof, educatief verlof, prepensioenverlof of ander verlof.
Iedere werknemer heeft het recht op deelname aan de levensloopregeling. Het opnemen van verlof doet u in overleg met uw werkgever; hij moet toestemming geven. Dat geldt niet voor verlof waarop u wettelijk recht heeft, zoals ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. De regeling geldt niet voor zelfstandigen.

Belastingvoordelen
U betaalt pas loonbelasting als u het gespaarde geld opneemt om uw verlof te financieren.
Ook krijgt u een levensloopverlofkorting van maximaal € 183 per gespaard jaar. Stel u heeft 10 jaar verlof gespaard, dan krijgt u 10 x € 183 = € 1830 korting op uw loonbelasting.
Over het gespaarde bedrag betaalt u geen rendementsheffing (box-III heffing).
Heeft u (een deel van) uw tegoed gebruikt dan kunt u het weer belastingvrij tot het maximum aanvullen.

Voorbeelden
Stel: u spaart jaarlijks 3,5% van uw brutosalaris. Dan heeft u na zes jaar 21% van een jaarsalaris gespaard. Daarmee kunt u dan bijna een kwartaal verlof financieren tegen 100% van uw salaris. Neemt u genoegen met 70% van uw salaris dan kunt u een langere periode verlof financieren: een vol kwartaal.
Wie twee jaar lang 12 procent van zijn brutosalaris spaart kan daarna een kwartaal verlof financieren tegen 100% van zijn salaris. Spaart u zes jaar, dan heeft u 72% van uw jaarsalaris bij elkaar gespaard. Daarmee kunt u ruim een jaar verlof financieren tegen 70% van uw inkomen.

Hoe u mee doet
Bent u geïnteresseerd in de levensloopregeling, volg dan de volgende stappen.

  1. Stel uzelf een paar vragen: Kan ik wat opzij leggen van mijn salaris ? Wil ik sparen voor (tussentijds) verlof ? Kies ik voor een spaarloonregeling of voor de levensloopregeling? U kunt niet aan beide regelingen tegelijkertijd meedoen. Wel kunt u ieder jaar opnieuw kiezen voor één van beide.
  2. Zoek uit of uw werkgever een werkgeversbijdrage levert en zo ja, hoe hoog deze is. Kan uw werkgever u een voordelig collectief contract met een bank of verzekeraar aanbieden? Kunt u tijd (bijv. resterende vakantiedagen, adv-dagen of overwerk) laten omzetten in geld en dit op de levenslooprekening laten storten ?
  3. Besluit u mee te doen aan de levensloopregeling meld dit dan aan uw werkgever. Geef daarbij aan hoeveel u wilt sparen en bij welke instantie: bank, verzekeraar, dochter van pensioenfonds of beleggingsinstelling. Uw werkgever stort het deel van uw brutoloon op de levenslooprekening of -verzekering van de instantie die uw geld gaat beheren.
  4. Overweegt u verlof, ga dan na hoe u dit kunt regelen met uw werkgever. U heeft geen recht op het opnemen van onbetaald verlof. Uw werkgever moet toestemming geven behalve als het gaat om wettelijk verlof zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof voor kind, partner of ouder met een levensbedreigende ziekte. U kunt voor het financieren van dit onbetaald verlof ook het spaartegoed van de levensloopregeling gebruiken.
  5. Wanneer u uw geld wilt opnemen om een periode met verlof te gaan, bepaal dan wanneer en hoe lang u met verlof wilt en hoeveel u per maand wilt ontvangen. (Let op: dit kan nooit meer dan 100% van uw laatstverdiende loon zijn). Aan de hand daarvan kunt u uitrekenen, bijvoorbeeld met de levensloopwijzer (www.levensloopwijzer.szw.nl) hoeveel geld u per maand moet sparen. Bespreek dit met uw werkgever.
  6. De financiële instelling (bijvoorbeeld de bank of verzekeraar) keert op uw verzoek uw geld uit aan uw werkgever wanneer u onbetaald langdurend verlof opneemt. Uw werkgever houdt hierop loonheffing in en daarna maakt hij het resterende bedrag aan u over.
  7. Heeft u (een deel van) uw spaartegoed gebruikt dan kunt u het steeds opnieuw aanvullen tot 210%.
  8. Krijgt u een andere baan ? Neem uw individuele spaarrekening dan mee naar uw nieuwe werkgever.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met Publieksinformatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, postbus 90801, 2509 LV Den Haag, telefoon 0800-9051 (gratis). Of kijk op www.levensloopwijzer.szw.nl (per oktober 2005). Daar staat ook de levensloopwijzer. Hiermee kunnen werknemers zelf berekenen hoeveel ze moeten sparen voor een bepaalde verlofperiode. Of hoeveel verlof zij kunnen betalen als ze gedurende een bepaalde periode hebben gespaard.
Ook de belastingdienst geeft informatie via hun website www.belastingdienst.nl.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws