Menu

Culemborg, 20 november 2009
Pb 1120-10

AOW-acties: MHP blijft wetsvoorstel kabinet verwerpen

“Het kabinetsvoorstel voor de AOW is een rigide en onuitvoerbaar plan. Het is en blijft een gemiste kans de AOW in een modern jasje te gieten en toekomstbestendig te maken”, aldus MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg. Als vakcentrale zal de MHP niet aanwezig zijn bij de AOW-acties in Rotterdam, Deventer, Eindhoven en Assen op 21 november a.s. Wel zullen enkele MHP-bonden actief deelnemen.

De MHP staat vierkant achter het voorstel van de drie vakcentrales, omdat dit inspeelt op de mogelijkheid voor mensen om zelf te bepalen op welke wijze en wanneer zij met pensioen gaan. Ook betekent dit voorstel een stimulans om langer door te werken en de arbeidsparticipatie te verhogen. Dit zijn zaken, waarvoor de MHP al jaren pleit.

Het kabinetsvoorstel daarentegen is rigide, omdat er is gekozen voor een vaste leeftijd in plaats van een flexibele, waarin deeltijdpensioen ook mogelijk is. Het definiëren van zware beroepen is een onmogelijke opgave. Een goede registratie van het arbeidsverleden is er niet, laat staan voor zelfstandigen. Het kabinetsvoorstel is dus onuitvoerbaar.

De MHP dringt erop aan dat de politiek nu eindelijk eens de ogen opent voor het meer dan redelijke alternatief van de drie vakcentrales en niet blind achter het kabinet aanholt. Richard Steenborg benadrukt nog eens “dat ook het gezamenlijke alternatief van de drie vakcentrales de door het kabinet beoogde bezuiniging oplevert”.

 

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws