Menu

22-09-2009

Steenborg: “Wientjes gooit nu de deur dicht”

AOW-discussie: politieke wil werkgevers lijkt verdwenen

In een interview in het Financieel Dagblad van 22 september jl. heeft MHP-voorzitter mr. Richard Steenborg gereageerd op werkgeversvoorman Bernard Wientjes, die aangaf dat behalve de AOW-leeftijd nu ook de aanvullende pensioenen naar 67 jaar moeten worden opgetrokken, door het zogenaamde Witteveenkader te beperken.”

MHP-voorzitter Steenborg reageerde in diezelfde krant als volgt: “Nu komt de aap uit de mouw; Wientjes wil de sfeer in de SER verpesten. Het ontbreekt hem aan de wil om met een alternatief te komen.”
Voor de MHP is verhoging van de leeftijdsgrens voor aanvullende pensioenen in dit stadium onbespreekbaar. De dag voordat er alternatieven binnen de SER besproken zouden worden, bemoeilijken de werkgevers de toch al complexe discussie door openlijk nog een stap verder te gaan. De opdracht aan de SER was een alternatief te vinden voor de verhoging van AOW-leeftijd Nu worden de aanvullende pensioenen door de werkgevers ook nog eens erbij gesleept. Door het beperken van het Witteveenkader worden onder andere de afspraken van het zogenaamde Museumpleinakkoord alsnog teniet gedaan.
De MHP is bereid naar alternatieven te kijken en werkt hieraan achter de schermen mee. Maar dan moet er wel een vooruitzicht zijn dat we er met z’n allen willen uitkomen, aldus Steenborg. “Wientjes gooit nu de deur dicht.”

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws