Menu
AOW

De VCP heeft nog eens herhaald dat een verlaging van de AOW-leeftijd mogelijk zou moeten zijn wanneer sprake is van een daling van de levensverwachting. De huidige wettelijke systematiek voorziet alleen in een verhoging van de AOW-leeftijd, die vanaf 2024 t/m 2027 op 67 jaar uitkomt.

Corona

Dat zegt de VCP naar aanleiding van nieuwe cijfers van het CBS, dat elk jaar bekijkt hoe de levensverwachting van 65-jarigen zich ontwikkelt. In 2020 daalde de levensverwachting voor 65-jarigen van 20,1 jaar (in 2019) naar 19,5 jaar. De belangrijkste oorzaak hiervan is meer sterfte als gevolg van de Corona-epidemie. De verwachting nu in 2021 is dat 65-jarigen in 2027 gemiddeld nog 20,93 jaar leven. Vorig jaar was de prognose voor 2027 vrijwel gelijk met 20,94 jaar. Op basis van deze prognoses wordt bekeken of de AOW-leeftijd al dan niet moet worden verhoogd. De AOW-leeftijd moet altijd 5 jaar van te voren aangekondigd worden.

Pensioenakkoord

Over de verhoging van de AOW-leeftijd zijn afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord. De VCP heeft echter moeite met de wettelijke formule die daaruit is voortgekomen. Een verhoging van de AOW-leeftijd is mogelijk wanneer ook de levensverwachting stijgt. Maar het omgekeerde kan niet, terwijl een daling van de levensverwachting bijvoorbeeld door de coronacrisis aannemelijk kan zijn. De VCP blijft er daarom bij dat een daling van de AOW-leeftijd binnen de systematiek mogelijk zou moeten zijn wanneer sprake is van een trendbreuk.

Kabinetsbrief

Naar aanleiding van de nieuwe CBS-cijfers heeft demissionair Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat uit de wettelijke formule en de prognoses blijkt dat de AOW-leeftijd in 2027 ook op 67 jaar blijft staan. De pensioenrichtleeftijd die gebruikt wordt voor de bepaling van de fiscale ruimte voor het aanvullend pensioen blijft op 68 jaar staan.

Huidige AOW-leeftijd en verloop komende jaren

In 2021 ligt de AOW-leeftijd voor mensen geboren na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955 op 66 jaar en 4 maanden. In 2022 schuift de AOW-leeftijd op naar 66 jaar en 7 maanden voor mensen geboren na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956. In 2023 schuift de AOW-leeftijd op naar 66 jaar en 10 maanden voor de mensen geboren na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957. In 2024 komt deze leeftijd te liggen op 67 jaar voor de mensen geboren na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958.

Weet jij het verschil niet tussen de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd en wat dat voor jou betekent? Lees het dan hier.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws