Menu
AOW-leeftijd in 2024 opnieuw niet omhoog

De AOW-leeftijd zal in 2024 niet worden verhoogd. Minister Koolmees (SWZ) heeft dat besloten op basis cijfers van het CBS over de levensverwachting. De VCP voelt zich met de nieuwe CBS-ramingen gesterkt in haar standpunt dat de versnelde AOW-leeftijdsverhoging van tafel moet. Uit het CBS-onderzoek komt naar voren dat de levensverwachting voor 65-jarigen in 2024 20,63 jaar zal zijn. Dat is weliswaar iets hoger dan de prognose die het CBS jaar geleden afgaf, maar voor een verhoging van de AOW-leeftijd zou de prognose nog hoger moeten liggen. Het is voor het tweede jaar op rij dat het kabinet de AOW-leeftijd niet verhoogt.

Levensverwachting
Het CBS meldt dat momenteel de levensverwachting in Nederland, en in andere West-Europese landen, minder hard toeneemt dan in het eerste decennium van deze eeuw. Ook geven de statistici aan dat de prognoses onzeker blijven omdat er gebruik wordt gemaakt van een internationaal wetenschappelijk in de wereld ontwikkeld model, dat uitgaat van een dalende trend in de sterftekansen.

Pensioenplan VCP
Een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd sluit goed aan op het pensioenplan dat de VCP vorig jaar naar buiten bracht. Het plan van de VCP draait om maatwerk, waarbij werknemers zelf veel meer sturing kunnen geven aan hun loopbaan, gedurende hun hele levensloop. Dat stelt hen in staat om, ook op latere leeftijd, een betere balans te vinden tussen werk en pensioen. Rond AOW en pensioen moeten er andere regels komen, vindt de VCP. Zo pleit de vakcentrale voor een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en een andere koppeling voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Nu leidt 1 jaar langer leven tot 1 jaar langer werken.

Naar een flexibel systeem
Volgens de VCP is het bestaande stelsel van arbeidsmarkt en pensioen te star. Daardoor kunnen werknemers in veel gevallen niet voldoende geld opzijzetten voor later. Doordat Nederland vergrijst, zouden mensen tegenwoordig langer moeten doorwerken. Maar in de praktijk kan dat lang niet altijd en treden mensen eerder uit dan eigenlijk zou moeten. De VCP pleit voor een arbeidsmarkt die langer doorwerken beter mogelijk maakt en aansluit op wat mensen kunnen en willen. Hoe meer mensen actief blijven, hoe beter. Maar dat kan alleen als het bestaande systeem flexibeler wordt en werkenden meer ruimte krijgen voor permanente ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws