Menu

Culemborg, 19 maart 2009

AOW-leeftijd naar 67 jaar ?

De beeldvorming is neergezet alsof CNV en MHP de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar volledig bespreekbaar achten en FNV zich hiertegen blijft verzetten. In diverse interviews (waaronder één met het NOS-journaal) heeft Richard Steenborg de visie van de MHP ten aanzien van de crisismaatregelen nog eens herhaald, desgevraagd ook over de AOW-leeftijd.

Voorop staat dat de MHP zich richt op koopkrachtbehoud en het behoud van kennis en werkgelegenheid. De MHP wil van tevoren geen blokkades opwerpen en is, indien noodzakelijk, bereid over alle beleidsonderwerpen te spreken. Het gaat om het uiteindelijke totaalpakket, dat in onderlinge samenhang beoordeeld moet worden. Als de AOW-leeftijd onderdeel uit maakt van het crisispakket waarmee het kabinet komt, dan zal de MHP dat in zijn totaliteit beoordelen. De MHP houdt dus geen pleidooi om de AOW-leeftijd op te trekken naar 67 jaar, net zo min als er sprake zou zijn van een afspraak met werkgevers voor een nullijn in 2010. Dit laatste werd recent gesuggereerd door werkgeversvoorzitters Wientjes en Hermans. Zodra duidelijk is wat het crisisberaad binnen het kabinet heeft opgeleverd, zal de MHP pas een totaalbeeld kunnen krijgen en kijken of aanvullende afspraken met werkgevers en kabinet gewenst zijn. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn koopkrachtbehoud en behoud van werkgelegenheid en kennis.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws