Menu
Arbeidsbeperking: jobcoach op maat

Mensen met een arbeidsbeperking moeten zelf kunnen beslissen wie hen ondersteunt, dat schrijft de VCP samen met een aantal andere maatschappelijke organisaties in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over het wetvoorstel Breed Offensief. Er zijn voorstellen gedaan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De VCP ondersteunt dit doel, maar is kritisch op de uitwerking van een aantal voorstellen.

Keuzevrijheid jobcoach

De voorstellen houden te weinig rekening met de wensen van werknemers met een arbeidsbeperking. Specifieke kennis van de arbeidsbeperking ontbreekt bij veel jobcoaches. Volgens de VCP is dit wel nodig. “Een jobcoach moet passen bij de behoefte. Er is een klik nodig om iemand succesvol te ondersteunen. Is deze er niet, dan zal in veel gevallen het vinden van een baan niet slagen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Daarnaast moet een jobcoach volgens de VCP vroeg worden betrokken bij de zoektocht naar een geschikte baan. Dit zal de duurzaamheid van de banen doen toenemen.

Volwaardig werknemerschap

Volgens dit voorstel blijven mensen met een arbeidsbeperking onder het bijstandsregime vallen wanneer zij een beperkt aantal uren werken. Verplichtingen zoals de sollicitatieplicht en inkomens- en vermogenstoets blijven van toepassing. Bovendien mogen ze een deel van het geld dat ze bovenop hun bijstandsuitkering verdienen maar tijdelijk houden. De tijdelijke vrijlating zorgt voor onzekerheid over het inkomen en extraatjes worden volledig verrekend. “Veel mensen kiezen er niet voor om in deeltijd te werken, maar krijgen de mogelijkheid niet. Een vrijlating met verplichtingen, die ook nog eens tijdelijk is, is dan niet terecht”, zegt van Holstein. De VCP heeft samen met andere maatschappelijke organisaties alternatieve voorstellen gedaan, die wel leiden tot volwaardig werknemerschap.

Brede ondersteuning

De VCP vindt het goed dat er aandacht is voor ondersteuning op andere domeinen zoals zorg, wonen en onderwijs. “Deze brede aandacht en ondersteuning zou vaker ingezet moeten worden. In de praktijk is te zien dat mensen met een arbeidsbeperking vaak ook op andere domeinen ondersteuning nodig hebben. Hulpvragen zijn vaak niet enkel werk-gerelateerd”, zegt Van Holstein. Ook is er soms behoefte bij mensen met een beperking om zelfstandig te gaan wonen. Dit heeft grote impact. Een coach als vast aanspreekpunt kan hierbij helpen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws