Menu

Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie concluderen de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad (SER) in een gezamenlijke verkenning naar de arbeidsmarkt in de cultuursector. Werknemers in de cultuursector zijn vaak uit noodzaak zelfstandig geworden. De VCP noemt deze trend exemplarisch, het effect is illustratief voor meerdere sectoren. De verkenning geeft volgens de VCP nog maar eens het belang aan van een gelijk speelveld tussen werknemers en zzp-ers.

Werknemers in de cultuursector zijn vaak uit noodzaak zelfstandig geworden. Daardoor leven zij in onzekerheid over de continuïteit van hun werk. Doordat de tarieven voor zelfstandigen onder druk staan, verdienen zij aanzienlijk minder. Het werken als zelfstandige leidt vaak tot het vervallen van betaling bij arbeidsongeschiktheid, verzekeringen liggen vaak buiten het financiële bereik van veel zelfstandigen. Vanwege het over het algemeen lage inkomen zorgen zelfstandigen vaak ook niet voor een pensioenvoorziening.

Doordat de vraag naar betaalde arbeid is afgenomen, is de concurrentie tussen werkenden in de cultuursector groot, er wordt vaak voor zeer lage tarieven gewerkt. Soms werkt men zelfs gratis, alleen maar om het eigen beroep te kunnen blijven uitoefenen en in de hoop op betaalde werkzaamheden in de toekomst. Er een verschuiving plaats van loondienst naar zelfstandigheid. Dit komt over de hele linie van de cultuursector voor. Eind 2013 was 42% van de beroepsbeoefenaren in de cultuursector zelfstandig. Het gemiddelde in de Nederlandse economie was op dat moment 16%.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven