Menu
Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen gaat van start

Alle beetjes helpen, dat geldt zeker ook voor je pensioen. De VCP vindt het daarom verstandig dat kleine pensioenen niet worden afgekocht maar hun bestemming behouden. Een nieuwe wet maakt het mogelijk om kleine pensioenen die in het verleden zijn opgebouwd automatisch over te dragen. Ze komen dan terecht bij de pensioenuitvoerder waar een werknemer nu pensioen opbouwt. De komende jaren gaat het om liefst twee miljoen kleine pensioenen.

Lagere kosten

“Vele kleine pensioenen samen zijn ook een pensioen. Het is een goede zaak dat die automatisch overgaan naar waar de werknemer actief pensioen opbouwt. Het leidt tot minder versnipperde pensioenen bij deelnemers en tot lagere uitvoerings- en administratiekosten”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Over welke pensioenen gaat het?

Het gaat om kleine pensioenen die voor 1 januari 2018 zijn opgebouwd en die leiden tot een uitkering van maximaal 503,24 euro bruto per jaar. In totaal doen 164 pensioenuitvoerders van de 232 mee aan de uitvoering van deze wet, die vrijwillig is. Kleinere pensioenen van na 1 januari 2018 zijn vaak al automatisch overgedragen. Vanaf 1 april 2021 zullen de eerste uitvoerders starten met het overdragen van hun kleine pensioenen uit het verleden. Op 16 maart heeft de minister het besluit hiertoe gepubliceerd in de Staatscourant.

Tijdlijn

Er ligt een plan van aanpak waarin staat wanneer welke pensioenuitvoerder aan de beurt is. Dit om te voorkomen dat er teveel kleine waardeoverdrachten ineens zijn, met alle problemen in de uitvoering en communicatie van dien. Het plan van aanpak begint volgende maand en loopt tot uiterlijk december 2023. De VCP wil dat pensioenuitvoerders hun deelnemers goed informeren, temeer omdat zij geen keuze voorgelegd krijgen of zij dit wel of niet willen en het automatisch zal gaan plaatsvinden.

Jouw kleine pensioen

Ben je benieuwd of jouw pensioenfonds, waar jouw kleine pensioen nu nog staat hiertussen zit en wanneer jouw kleine pensioen aan de beurt is. Bekijk dan hier op pagina 4 en 5 in de bijlage 1 van het besluit, wanneer welk fonds hiermee aan de slag gaat.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws