Menu

Vanwege de oplopende jeugdwerkloosheid organiseerde de Nationale Jeugdraad (NJR) in samenwerking met de SER op 22 mei jl. de conferentie ‘Baanbrekend. Jonge oplossingen voor jeugdwerkloosheid’. Tijdens deze conferentie bespraken zestig jongeren verschillende ideeën om de jeugdwerkloosheid in Nederland en Europa te laten dalen. Daarna konden deze jongeren hun plannen aan experts uit het onderwijs, bedrijfsleven, de overheid en de publieke sector voorleggen. De MHP was als expert aanwezig en adviseerde de aanwezige jongeren met concrete tips. Verschillende plannen variërend van meertalig onderwijs, invoeren numerus fixus voor alfa- en gammastudies tot een Europese vacaturebank, kwamen langs bij de MHP om input te krijgen. De MHP heeft daarbij benadrukt dat er een verbinding kon worden gelegd met de werkloosheid onder oudere werknemers.

Aan het eind van de dag presenteerden de aanwezige jongeren de plannen aan een deskundige jury, onder leiding van SER-voorzitter Wiebe Draijer, die uit de verschillende inzendingen twee winnaars koos. Als eerste het beste idee nationaal: ‘Synergie: van stilstand tot beweging’. Dit plan behelst het oprichten van teams van tien werkzoekende jongeren die hun krachten bundelen voor één doel: een stage of een baan vinden. Ze maken gebruik van elkaars netwerk, delen ervaringen en stimuleren elkaars creativiteit in de groep. De winnaar Europa was: ‘Jong talent specialiseert Europa’, waarbij scholen worden gestimuleerd om zich te specialiseren in sectoren waarin de landen sterk zijn. Voor Nederland valt te denken aan bijvoorbeeld water en landbouw. De winnende oplossingen worden op het European Dreams festival, 7 juni a.s. in Utrecht, gepresenteerd. Zie http://www.europeandreams.nl/.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws