Menu
Banenplan: 300 duizend extra banen in 2020

De werkloosheid is onaanvaardbaar hoog, bijna 700.000 mensen zitten zonder werk. FNV, CNV en VCP hebben woensdag een Banenplan gepresenteerd om mensen op een goede manier aan het werk te helpen en te houden. Deze maatregelen voor echte banen moeten de werkloosheid in 2020 naar minder dan 400.000 mensen brengen. De vakcentrales willen snel afspraken maken met werkgevers en de politiek om voor zekerheid te kiezen voor meer mensen. Werk moet snel topprioriteit nummer 1 worden in Nederland.

De vakcentrales stellen concrete maatregelen voor om werk te scheppen, werk eerlijk te verdelen en goed werk te behouden. Enkele maatregelen uit het Banenplan (.pdf):

• Door politieke plannen staan nu alleen al in de ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg meer dan 100.000 banen op de tocht. Terwijl mensen gewoon zorg nodig blijven hebben. Zorg blijft, dus ook het werk moet blijven.
• Stimulerende belastingmaatregelen: aanjagen van de werkgelegenheid door een lagere belasting op arbeid. Dit kan gefinancierd worden door een hogere belasting op grote vermogens en hoge winsten van multinationals. Meer koopkracht voor lagere inkomens door verhoging van de arbeidskorting.
• Eerlijk verdelen van werk. Voorbeeld: in de cao streekvervoer is afgesproken dat personeel van 60 jaar en ouder op vrijwillige basis kiezen voor een kortere werkweek, zodat er werk ontstaat voor anderen, bijvoorbeeld voor personeel jonger dan 27 jaar. In andere sectoren willen de vakbonden soortgelijke afspraken maken.
• De verhoging van de AOW-leeftijd gaat nu ten koste van de werkgelegenheid voor jongeren. Daarom moet het kabinetsvoornemen om de AOW-leeftijd vanaf 2016 verder te verhogen niet doorgaan.

Gerrit van de Kamp, duovoorzitter VCP: Werk moet op 1, want honderdduizenden mensen zonder werk merken nog niets van een mogelijk economisch herstel. We moeten de werkloosheid aanpakken en niet de mensen die werkloos zijn. Investeringen in duurzame groei moeten gaan bijdragen aan werkgelegenheid. Volwaardige banen met perspectief ook voor jongeren. De omvang en kwaliteit van de publieke dienstverlening moet beter, bijvoorbeeld door minder werkdruk en ruimte voor vakmanschap in onderwijs en zorg.


Ton Heerts, voorzitter FNV: Ik heb het idee dat het gevoel van urgentie weg is bij de politiek en ook bij de werkgevers. Maar werkloosheid verpest het leven van mensen. Het verpest de toekomst van onze jongeren. En als we niet uitkijken verpest het onze samenleving. Daarom komen wij vandaag met 58 concrete voorstellen die zeker 300.000 echte banen opleveren.

Maurice Limmen, CNV Voorzitter: Het wachten op meer banen duurt gewoon te lang. Er moet wat gebeuren want teveel mensen dreigen definitief de boot te missen. Als je te lang aan de kant staat kom je niet meer aan de slag. We moeten niet morgen maar vandaag investeren in de toekomst van onze economie.

Laten we bijvoorbeeld investeren in het energiezuinig maken van huizen. Dat mes snijdt aan twee kanten. Daarnaast moet er een wettelijk recht op mantelzorgverlof komen. Dat is maatschappelijk onafwendbaar. Als meer werkenden mantelzorgverlof opnemen, kunnen zij tijdelijk vervangen worden. Verder blijft de effectieve aanpak van schijnconstructies en cao-ontduiking essentieel. Want we willen dat nieuwe banen ook kwalitatief goede banen blijven. Dat kan alleen als de verdringing en uitbuiting op de arbeidsmarkt worden aangepakt.

VCP-duovoorzitter Gerrit van de Kamp tijdens de presentatie van het Banenplan van VCP, FNV en CNV.

Foto Dirk Hol

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws