Menu
Bedrijven met charter presteren beter met aandeel vrouwen aan de top

Het aantal vrouwen in de top bij bedrijven met een charter is afgelopen jaar met 1,2% naar 20,2% gestegen. Dat is positief maar onvoldoende. Niet-charter bedrijven presteren echter nog slechter. De MHP roept bedrijven op meer werk te maken van het vergroten van vrouwelijk talent in topfuncties.

Tijdens de hoorzitting, van de SER-commissie voor Project GelijkeBehandeling bij de arbeid op 29 oktober jl., kwam naar voren dat bedrijven met charter beter presteren dan bedrijven die het charter niet hebben ondertekend. Dit charter moedigt bedrijven aan meetbare afspraken te maken over diversiteitsdoelstellingen en zich jaarlijks te laten monitoren op de behaalde resultaten. Het resultaat hiervan is dat de gecommitteerde bedrijven zich meer inspannen om deze doelstellingen te halen.

De MHP ziet dat dit charter een goede aanjager is van het aantal vrouwen aan de top, maar het niet snel genoeg gaat. Met de huidige groei duurt het nog minstens tot 2024 voordat het streefcijfer van 30% vrouwen aan de top is bereikt. De vrees bestaat dat het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur in 2024 niet wordt behaald. Daarom vindt de MHP dat meer bedrijven meetbare doelstellingen moet formuleren om het aantal vrouwen te verhogen. Commitment vanuit de directie en inbedding in het lijnmanagement spelen hierbij een belangrijke rol.

photo credit: Victor1558 via photopin cc

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven