Menu
Begeleiding vanuit de uitkering moet naar een hoger plan

Ondanks het doel van de Participatiewet om meer mensen vanuit een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk is de wet volgens de VCP te veel ingericht op verplichtingen en sancties. Mensen worden te weinig ondersteund en geholpen om weer aan het werk te komen. Dat schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer.

Behandel mensen met respect
Het is voor veel mensen een enorme klap als je je baan verliest en eventueel na een werkloosheidsuitkering, afhankelijk wordt van een bijstandsuitkering. Er gelden veel verplichtingen en er wordt volgens de VCP te weinig ingezet op persoonlijke begeleiding. Mensen voelen zich een nummer en worden soms zelfs als potentiele fraudeurs behandeld. “In tegenstelling tot een harde aanpak, blijkt uit onderzoek dat intensieve persoonlijke begeleiding juist effectief is om mensen te begeleiden naar werk”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Behandel mensen met respect en zorg dat regelgeving en bureaucratie daarbij niet belemmeren.

Persoonlijke begeleiding voor iedereen
De doelgroep van de Participatiewet is zeer divers en dat vraagt om verschillende manieren van begeleiding. Persoonlijke begeleiding moet voor iedereen toegankelijk zijn en worden afgestemd op werkervaring en opleidingsniveau. Maatwerk is nodig om iemand duurzaam naar werk te begeleiden. “Het ondersteunen en helpen van mensen is te veel op de achtergrond geraakt, ondanks het doel van de Participatiewet, namelijk meer mensen aan het werk helpen. Zet de mens centraal en kijk naar de mogelijkheden en wensen van de werkzoekende”, zegt Van Holstein.

Jobcoaches moeten steviger gepositioneerd worden
Een jobcoach is een zeer waardevol instrument om mensen met een beperking te ondersteunen op de werkvloer. De kwaliteit van de jobcoach speelt daarbij een grote rol. De VCP pleit voor keuzevrijheid van de werknemer voor een jobcoach. Om een werknemer goed te kunnen begeleiden is kennis over de arbeidsbeperking onmisbaar. Interne jobcoaches en jobcoaches vanuit de gemeenten beschikken vaak niet over deze specifieke kennis. Daarnaast pleit de VCP voor een meer structurele inzet van een jobcoach wanneer daar behoefte aan is. Het aantal uren is nu vaak te beperkt en belemmert daarmee de kans op slagen en de duurzaamheid van de baan.

Loonkostensubsidie

De VCP heeft daarnaast met FNV, CNV, Ieder(in), LCR en Wij Staan Op! een brief gestuurd over loonkostensubsidie met een verwijzing naar onze eerdere gezamenlijke uitgangspunten die wij belangrijk vinden bij het vormgeven van loonkostensubsidie. Het voorstel van Staatssecretaris Van Ark kent veel nadelen. Gezamenlijk verzoeken wij dan ook om alternatieven te betrekken bij de uitwerking van het Brede Offensief en nader te onderzoeken.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws