Menu
Werknemer

Ondanks de steun dreigen door de coronacrisis steeds meer mensen hun baan te verliezen. Naast sectorale en sociale plannen hebben mensen soms intensievere begeleiding nodig om werk te vinden. Er wordt een begin gemaakt met de vorming van zogeheten mobiliteitsteams in drie arbeidsmarktregio’s. Deze teams gaan zich bezighouden met bemiddeling en begeleiding naar nieuw werk. De partijen die hierbij zijn betrokken, waaronder de sociale partners, hebben hun samenwerking bezegeld in een intentieverklaring.

Bijdrage VCP

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie en de arbeidsmarkt. In sommige sectoren zijn professionals zonder werk, in andere sectoren is een tekort aan professionals. De leden van de VCP zitten in de haarvaten van bedrijven en instellingen. De VCP denkt daarom in deze unieke samenwerking een unieke bijdrage te kunnen leveren. “Voor ons is het belangrijk dat de professional centraal staat bij de begeleiding naar ander werk, dat vraagt maatwerk. Wij zijn druk bezig om samen met onze vakorganisaties hier concreet invulling aan te geven”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Tekst loopt door onder afbeelding

foto_webex_intentieverklaring_geenrand

Pilotregio’s worden opgestart

De mobiliteitsteams die komende tijd worden opgestart, worden actief in Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht. Het is de bedoeling dat er volgend jaar in totaal 35 regionale mobiliteitsteams komen, verspreid over het hele land. Ze gaan elk hulp op maat bieden: zowel werknemers als mensen met een uitkering kunnen er gebruik van maken. Ook is er is speciale aandacht voor jongeren, mensen met een arbeidsbeperking en zzp’ers. Deze crisisdienstverlening is een samenwerking tussen VCP, FNV, CNV, de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, UWV, gemeenten, Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW.

Scholing en aanpak jeugdwerkloosheid

De vorming van de teams is onderdeel van het derde steun- en herstelpakket waarmee het kabinet eerder naar buiten kwam. Voor het zogeheten aanvullend sociaal pakket heeft het kabinet 1,4 miljard euro uitgetrokken. Het pakket voorziet ook in scholing: 50.000 mensen kunnen de komende tijd gebruik maken van een ontwikkeladvies. Er komen ook middelen om van-werk-naar-werk afspraken tussen sociale partners te faciliteren. Daarnaast hebben opleiders op basis van de tijdelijke regeling ‘NL leert door’ subsidie gekregen om 50.000 tot 80.000 cursussen en opleidingen te kunnen aanbieden. Het sociaal pakket is verder bedoeld om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en ter bestrijding van schuldenproblematiek.

 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws