Menu
Begroting SZW: focus op duurzame welvaart en welzijn

In de aanloop naar de begrotingsbehandeling van SZW in de Tweede Kamer heeft de VCP haar standpunten bij verschillende politieke partijen onder de aandacht gebracht. Meer dan ooit is het zaak dat het kabinet zich focust op duurzame welvaart en welzijn. Het hoort nu te gaan over de samenleving na corona, waarin alle werknemers tot hun recht komen en een goed bestaan kunnen opbouwen, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Arbeidsmarkt

“Het kabinet moet alles in het werk stellen zodat professionals ook op termijn verzekerd zijn van werk en een fatsoenlijk inkomen”, zegt Van Holstein. Sociale partners willen daaraan vanuit hun verantwoordelijkheid hun bijdrage leveren. “De VCP vindt het echter teleurstellend dat het kabinet nu handhaving arbeidsrelaties (zzp) wederom voor zich uitschuift en het moratorium verlengt.”

Scholing

Om op termijn verzekerd te zijn van werk moeten werknemers voldoende mogelijkheden krijgen om aan scholing te doen. “De VCP vindt het goed dat het kabinet ook in de coronamaatregelen meer accent legt op scholing, maar het is ons een doorn in het oog dat op termijn de scholingsaftrek eraan gaat. Onze eigen berekeningen (zie kader onderaan) laten zien dat werknemers die zelf investeren in hun ontwikkeling dan slechter af zijn. Professionals moeten de ruimte hebben om zich een leven lang te ontwikkelen. Een leercultuur moet je goed faciliteren”, zegt Nic van Holstein.

Werkomstandigheden

De VCP vraagt verder aandacht voor de oplopende werkdruk. Met name de zorg, onderwijs en de veiligheidssector hebben het zwaar. Coronabanen kunnen misschien professionals tijdelijk ontlasten, maar het is geen oplossing voor de structurele problemen. Meer waardering zou op zijn plaats zijn, dat kan niet alleen bij woorden blijven. Werknemers moeten onder alle omstandigheden hun werk goed en veilig kunnen uitvoeren en de coronaprotocollen moeten een vaste plek krijgen op de werkvloer, vindt de VCP. Gebruik daarvoor het bestaande Arbo-instrumentarium (RI&E). Thuiswerk verdient daarbij ook bijzondere aandacht. Vooral bij jongeren blijkt thuiswerken veel werkdruk en stress te veroorzaken.

Middengroepen

Voor de VCP blijven de middengroepen een bijzonder punt van zorg. Uit onderzoek blijkt dat een grote groep mensen onzekerheid hebben over hun uitgaven en lasten, als gevolg van verduurzaming, zorgkosten en woonlasten. Als gevolg van de economische crisis worden bovendien hun werk en inkomen onverwacht omringd met onzekerheid. Deze groep dreigt bij ontslag in financiële problemen te komen. Een andere groep zijn de gepensioneerden die hun besteedbaar inkomen de afgelopen jaren niet zagen stijgen door het uitblijven van indexatie. De VCP wil verder dat het kabinet extra oog houdt voor mensen met een arbeidsbeperking. “Voor deze groep is de coronacrisis werkelijk loodzwaar. Zij mogen niet buiten de boot gaan vallen.”

Kader: gevolgen afschaffing scholingsaftrek

  • Het gemiddelde instellingscollegegeld ligt tussen de 10.000 en 15.000 euro per jaar. Op basis van het laagste belastingschijftarief (37,35%) kunnen werkenden rekenen op een aftrek ongeveer 3735-5602 euro. Dat is fors hoger dan het toekomstige STAP budget van maximaal 1000 euro per aanvraag. Kortom, wie op latere leeftijd een tweede master wil gaan doen of zich in den brede wil scholen, moet dus zelf veel meer bijdragen.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws