Menu
Begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De begrotingsbehandeling SZW in de Tweede Kamer heeft 11 en 12 oktober plaats gevonden. Dat is vroeger dan normaal vanwege het verkiezingsreces. De VCP heeft voorafgaand aan de behandeling onze input bij een aantal partijen onder de aandacht gebracht, daarbij lag de nadruk op middengroepen en professionele ruimte.

De Tweede Kamer heeft een kort verslag gepubliceerd van het debat over de begroting SZW in de Tweede Kamer. In de eerste termijn hebben op 11 oktober Kamerleden gedebatteerd, waarna op 12 oktober Minister Van Gennip en Schouten geantwoord hebben. Aansluitend zijn in de tweede termijn de moties ingediend. Een aantal interessante voorstellen van Tweede Kamerleden hebben wij hieronder uitgelicht.

Voorafgaand aan het debat was er bij de schriftelijke vragen nadrukkelijke aandacht voor de marginale druk. Helaas kwam de urgentie in de beantwoording niet over. Een verbanddoos vol pleisters. Zo omschrijft Kamerlid Pouw (BBB) de maatregelen van het kabinet om armoede te bestrijden. Volgens haar is een hervorming nodig om een einde te maken aan het ontstane woud van toeslagen en heffingskortingen. Werken moet weer gaan lonen en de ondersteuning van mensen moet eenvoudiger worden. Er volgde een motie over het voorkomen dat de middeninkomens achterblijven en de marginale druk verder oploopt. Deze motie is aangenomen en de VCP zal politieke partijen en toekomstig kabinet blijven herinneren aan dit voornemen.

Kamerlid Palland (CDA) wil werkenden beter ondersteunen bij het combineren van werk en (mantel)zorg. Daarom zou er volgens haar een fiscale regeling moeten komen om verlof te sparen. Werknemers kunnen dit inzetten voor zorg of voor het volgen van een opleiding. De VCP ziet dit als een interessante gedachte om te betrekken bij het beleid overmantelzorg en leven lang ontwikkelen. De eigen regie van werknemers op gebied van scholing is de afgelopen jaren met het afschaffen van de aftrek en STAP steeds verder verloren gegaan.

Het verhogen van de arbeidsproductiviteit is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, betoogde Kamerlid Van Weyenberg (D66). Hij wil dat de minister hierover in gesprek gaat met de SER. Ten aanzien van krapte op de arbeidsmarkt is een voortdurend gesprek nodig vanwege ook de toekomstige economie. Kamerlid De Kort (VVD) heeft een pleidooi gehouden voor het investeren in technologieën die zorgen voor meer inclusiviteit op de werkvloer. Minister Schouten heeft aangegeven om mogelijkheden te zien om specifiek voor het mkb geld beschikbaar te stellen. De VCP zou het goed vinden wanneer in het kader van sociale innovatie ook de inclusiviteit op de werkvloer aangepakt kan worden zodat mensen productiever kunnen participeren.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws