Menu

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies in behandeling genomen. In een gezamenlijke brief (.pdf) hebben de vakcentrales het belang van de voorgestelde aanpak van schijnconstructies nogmaals onderstreept bij de Kamerleden.

In de brief ligt de nadruk op de zogenoemde ketenaansprakelijkheid. Via deze ketenaansprakelijkheid wordt geregeld dat voortaan tot aan de hoofdopdrachtgever aansprakelijkheid kan bestaan over verschuldigd loon. Een opdrachtgever kan financieel worden aangesproken wanneer een (onder)aannemer zijn personeel onderbetaalt. Hierdoor ontstaat naar verwachting een preventief en correctief effect ten aanzien van onderbetaling.

De ketenaansprakelijkheid maakt onderdeel uit van de Wet Aanpak Schijnconstructies. De VCP is positief over de aanpak van schijnconstructies omdat dergelijke ‘creatieve’ constructies de positie van werknemers ondermijnen en concurrentievervalsend werken voor werkgevers die zich wel netjes aan de regels houden. Schijnconstructies moeten daarom op de gehele arbeidsmarkt worden tegengegaan. Het is niet juist wanneer de hand wordt gelicht met arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden moeten gewaarborgd blijven. Schijnconstructies zorgen voor onduidelijke verhoudingen op de werkvloer en gebrek aan routine. Dat komt de veiligheid niet ten goede.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven