Menu
Behoud van werk heeft de hoogste prioriteit

Gravenhage, 14 augustus 2013

Pb 0814-06

MHP-reactie op cijfers CBS en CPB

Behoud van werk heeft de hoogste prioriteit

De MHP ziet nog te weinig lichtpunten in de door CBS en CPB gepresenteerde cijfers. Met name de aanpak van de explosieve stijging van de werkloosheid moet nu de hoogste prioriteit hebben. De impact van werkloosheid werkt stevig door in de persoonlijke situatie van mensen. Mede als gevolg hiervan zet de neerwaartse mobiliteit van middeninkomens zich door.

De bezuinigingen van per saldo 6 miljard zullen in specifieke gevallen op microniveau ongetwijfeld desastreus uitpakken. Het kabinet moet goed stilstaan bij de effecten voordat het overgaat tot extra bezuinigingen en lastenverzwaringen. Een zwaardere last voor de middengroepen en hoger personeel is wat de MHP betreft heel slecht te verteren.

Volgens MHP-duovoorzitter Reginald Visser moet het kabinet, net als de betrokken partijen, blijven vasthouden aan het sociaal akkoord: ”Het kabinet moet zich niet blindstaren op de begrotingsnorm uit Brussel. Wat ons betreft doen die dagkoersen alleen maar afbreuk aan de persoonlijke drama’s die achter deze cijfers schuilgaan. Het sociaal akkoord is voor ons belangrijker dan de begrotingsnorm omdat het meer uitzicht biedt op economisch herstel. Daarvan profiteren Nederlandse huishoudens pas echt.”

Laatste nieuws

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

Meer nieuws
Naar boven