Menu

De Miljoenennota 2015 heeft ook dit jaar weer een aantal veranderingen voor de arbeidsmarkt met zich meegebracht. De VCP heeft er een aantal op een rijtje gezet.

Koopkracht
De koopkracht verbetert licht (0,5%), met name door de stijging van de reële lonen. Het is daarbij positief dat de nullijn voor ambtenaren in 2015 afloopt. De VCP heeft haar bezwaar tegen de nullijn vaak onder de aandacht gebracht. Een ander deel van de koopkracht wordt echter uit de toekomst naar voren gehaald, doordat de pensioenruimte per 1 januari 2015 wordt beperkt. Dit zal leiden tot lagere pensioenen in de toekomst. Niet alle groepen gaan er in 2015 in koopkracht op vooruit. De koopkracht van ouderen en alleenverdieners blijft achter. Ouderen worden geraakt door verschillende maatregelen die stapelen met de beperkte pensioenontwikkeling.

Arbeidskorting
Het kabinet trekt 500 miljoen euro uit voor het later beginnen met het afbouwen van de arbeidskorting. Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen wordt de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting dus minder. De arbeidskorting zal niet vanaf een inkomen van € 42.000 worden afgebouwd, maar vanaf € 49.000. Volgens het belastingplan loopt het voordeel voor een werkende op tot ongeveer € 500.

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting wordt volgend jaar iets steiler afgebouwd. Inkomens boven € 20.000 krijgen hierdoor minder algemene heffingskorting. Doordat in het Belastingplan 2014 een forse verhoging van de algemene heffingskorting is opgenomen, zal de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 52.000 volgend jaar alsnog hoger zijn dan in 2014.

Tarief eerste schijf
Het kabinet trekt 475 miljoen euro uit voor verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Het tarief in de eerste schijf komt daarmee uit op 36,5% en wordt – na de tijdelijke daling in 2014 – in 2015 dus met 0,25% minder verhoogd dan eerder was voorzien.

Werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht. Tevens wordt de vrije ruimte van 1,5% verlaagd naar 1,2% en wordt er in beperkte mate een noodzakelijkheidscriterium ingevoerd.

Kinderopvangtoeslag
Het recht op kinderopvangtoeslag voor werkzoekenden is verlengd van drie naar zes maanden. Dat geeft ouders die hun baan verliezen gelegenheid om de eerste zes maanden intensief naar passende arbeid te zoeken. Na 6 maanden wordt het criterium van passende arbeid in de WW immers losgelaten.

Schijnconstructies
Volgens het jaarplan 2015 van de inspectie SZW ligt de focus komend jaar voor een belangrijk deel op de aanpak van schijnconstructies. Tevens heeft het kabinet voor 2015 100 mln. extra ter beschikking gesteld ter bestrijding van schijnconstructies en treedt binnenkort de Wet aanpak schijnconstructies (WAS 1) in werking.

AOW
Per 1 januari 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 3 maanden en eindigt de Instroom partnertoeslag AOW.

Ouderen
Het Belastingplan bevat tevens een aantal maatregelen die met ingang van 2016 in werking zullen treden.
De afschaffing van de ouderentoeslag ofwel het extra heffingsvrije vermogen in box 3 voor ouderen. Een andere maatregel betreft de ouderenkorting: deze wordt met ingang van 2016 met € 83 verlaagd. Na de verlaging bedraagt de korting € 970 voor ouderen met een inkomen tot € 36.200. Voor inkomens boven deze grens zal de korting € 70 bedragen. Beide maatregelen maken onderdeel uit van het pakket dat dient als alternatief voor de huishoudentoeslag, die definitief niet wordt ingevoerd.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws