Menu
Belastingen en premies 2019

Zoals elk jaar maakt de VCP een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen in belastingen en premies. Een aantal opvallende zaken lichten we er voor u uit.

Inkomstenbelasting
Een onderdeel dat eruit springt is de verlaging van de inkomstenbelasting in de tweede en derde schijf naar 38,1% (was 40,85%). Dat geldt ook voor de verhoging van de arbeidskorting en algemene heffingskorting met de daaraan gekoppelde verscherpte afbouw; met name bij de arbeidskorting heeft dit grote gevolgen. Het punt van volledige afbouw vindt nu plaats bij een inkomen van €90.710 (voorheen: €123.362). Dit betekent dat iemand met een inkomen boven de €90.710 helemaal geen arbeidskorting meer krijgt. In 2019 is de maximale arbeidskorting €3.399.

Ouderenkorting
Daarnaast zijn de verhoging (+ €178) van de maximale ouderenkorting en de afbouw hiervan die begint bij een inkomen van €36.786 en de verhoging van de vrijwilligersvergoeding opvallend. Verder is een begin gemaakt met verlaging van het eigenwoningforfait. Dit komt neer op een verlaging van €100 (0,05%) op een gemiddeld huis. Deze verlaging zet door tot aan 2023.

Hypotheekrenteaftrek
Zoals bekend wordt de hypotheekrenteaftrek in stapjes van 0,5% verlaagd, voor 2019 komt deze op 49%. Vanaf 2020 wordt dit echter sneller afgebouwd met 3% per jaar, totdat na 2023 het aftrekpercentage gelijk is aan de het laagste tarief in de inkomsten belasting (37%). Deze wijziging wordt ook toegepast op alle andere aftrekposten, zoals de scholingsuitgaven en specifieke zorgkosten.

Klik hier voor het overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws