Menu
Belastingen en premies 2019

Zoals elk jaar maakt de VCP een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen in belastingen en premies. Een aantal opvallende zaken lichten we er voor u uit.

Inkomstenbelasting
Een onderdeel dat eruit springt is de verlaging van de inkomstenbelasting in de tweede en derde schijf naar 38,1% (was 40,85%). Dat geldt ook voor de verhoging van de arbeidskorting en algemene heffingskorting met de daaraan gekoppelde verscherpte afbouw; met name bij de arbeidskorting heeft dit grote gevolgen. Het punt van volledige afbouw vindt nu plaats bij een inkomen van €90.710 (voorheen: €123.362). Dit betekent dat iemand met een inkomen boven de €90.710 helemaal geen arbeidskorting meer krijgt. In 2019 is de maximale arbeidskorting €3.399.

Ouderenkorting
Daarnaast zijn de verhoging (+ €178) van de maximale ouderenkorting en de afbouw hiervan die begint bij een inkomen van €36.786 en de verhoging van de vrijwilligersvergoeding opvallend. Verder is een begin gemaakt met verlaging van het eigenwoningforfait. Dit komt neer op een verlaging van €100 (0,05%) op een gemiddeld huis. Deze verlaging zet door tot aan 2023.

Hypotheekrenteaftrek
Zoals bekend wordt de hypotheekrenteaftrek in stapjes van 0,5% verlaagd, voor 2019 komt deze op 49%. Vanaf 2020 wordt dit echter sneller afgebouwd met 3% per jaar, totdat na 2023 het aftrekpercentage gelijk is aan de het laagste tarief in de inkomsten belasting (37%). Deze wijziging wordt ook toegepast op alle andere aftrekposten, zoals de scholingsuitgaven en specifieke zorgkosten.

Klik hier voor het overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws