Menu
Belastingen en premies in 2024

Zoals elk jaar maakt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) een kort overzicht van de wijzigingen rondom belastingen en premies. Ondanks dat het Belastingplan extra vroeg werd vastgesteld dit jaar waren er nog veel wijzigingen ten opzichte van Prinsjesdag. Een paar opvallende zaken willen we eruit lichten.

Minimumloon
Er is al veel gezegd en geschreven over het minimumloon. En ook dit keer veranderd het minimumloon weer. De Tweede Kamer heeft bepaald dat er een kleine extra verhoging moest komen boven op de geplande correctie. Maar dat is niet de belangrijkste wijziging. Vanaf 2024 kent Nederland geen minimumloon op maandbasis meer, maar op uurbasis. Deze wijziging komt voort uit een initiatiefwetsvoorstel dat per 1 januari in gaat. Het minimumloon per uur wordt gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het minimumuurloon wordt €13,27 per uur in 2024. Voor sommige sectoren betekent dit een wezenlijke verandering. Waar voorheen het minimumloon per maand betaald werd voor een 40-urige werkweek, zal daar nu meer per week betaald moeten worden dan in sectoren waar een 36-urige werkweek de norm is. Voor cao-partijen zal het belangrijk zijn om hier goed invulling aan te geven. Daarnaast wijst de VCP er op dat een verhoging van het minimumloon niet automatisch doorwerkt in het verdere loongebouw, als decentrale partijen die doorwerking willen dan zal daar in de cao invulling aan moeten worden gegeven.

Algemene heffingskorting
Een ander opvallend punt is dat vanaf 2025 er een wijziging is in de bepaling van de hoogte van de algemene heffingskorting. Vanaf 2025 zal deze gebaseerd worden op het verzamelinkomen, inclusief inkomen dat ontvangen wordt uit box 2 en 3. Dit kan een punt zijn waar even opgelet moet worden. Voor veel werkenden worden de algemene heffingskorting en arbeidskorting door de werkgever al toegepast via de loonheffingskorting. Aangezien de werkgever dat toepast op het arbeidsinkomen en niet op het verzamelinkomen kan het zijn dat er minder recht blijkt te zijn op de heffingskorting. Dit zou bij de aangifte in 2025 dus tot een correctie kunnen leiden. Een mogelijkheid is om een voorlopige aanslag voor 2024 aan te vragen waardoor de belastingdienst hier al op corrigeert.

Klik hier voor het overzicht van de belastingen en premies voor 2024.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws