Menu
Belastingen en premies per januari 2022

De VCP zet elk half jaar de relevante cijfers met betrekking tot belastingen en premies voor u op een rij. Een van de veranderingen is dat de scholingsaftrek verdwijnt, andere aftrekmogelijkheden zakken naar 40% (dat was 43%). Daarnaast komt er naar alle waarschijnlijkheid een thuiswerkvergoeding. Hier vindt u alle relevante informatie.

Scholingskosten

De aftrek van de scholingskosten verdwijnt per 1 januari. In plaats daarvan komt er op 1 maart het zogeheten STAP-budget, een individueel ontwikkelbudget. Dit budget bedraagt maximaal 1000 euro per jaar en mag worden ingezet voor opleidingen, cursussen en trainingen. Het aanvragen van een STAP-budget bij UWV.

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers hun thuiswerkende medewerkers een vergoeding van maximaal twee euro per dag geven, zo heeft het kabinet voorgesteld. Het kabinet heeft het bedrag voor de thuiswerkkostenvergoeding vastgesteld op basis van onderzoek door het Nibud. De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze thuiswerkvergoeding. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer bestaan. Deze bedraagt maximaal € 0,19 per kilometer. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven.

Arbeidsrecht

Naast aanpassingen van de belastingen en premies zijn op 1 januari van dit jaar een aantal nieuwe regelingen van kracht geworden, onder meer in het arbeidsrecht. Opmerkelijke zaken zijn de verhoging van de AOW-leeftijd, de mogelijkheden om sneller actief te worden in een ondernemingsraad en een betere verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Een compleet overzicht vindt u hier.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws