Menu
Belastingplan 2016: lastenverlichting middengroepen schiet tekort

Tijdens de behandeling van het belastingplan op 26 oktober viel op dat er in de Kamer nog onvoldoende gevoel van urgentie heerst als het gaat om de situatie van de middengroepen. Dit viel onder andere op te maken uit de politieke verdeeldheid die werd geëtaleerd. Op maandag 2 november komt staatssecretaris Wiebes met een reactie op het overleg. De VCP blijft aandacht vragen voor lastenverlichting voor middengroepen.

De VCP heeft de politieke partijen er al eerder op geattendeerd dat de middeninkomens meer aandacht verdienen omdat zij de economische crisis het hardst in hun portemonnee hebben gevoeld. Uit een analyse van ITS blijkt dat tussen 2009 en 2013 zowel gepensioneerden als werkenden met een huishoudinkomen vanaf € 50.000,- respectievelijk 16,7% en 6% koopkracht hebben ingeleverd. De koopkracht van zo’n 3 miljoen huishoudens heeft daarmee tijdens de crisis beduidend meer onder druk gestaan dan bij de andere inkomenscategorieën. Daarom pleit de VCP voor lastenverlichting en koopkrachtverbetering voor middengroepen.

De lagere belastingtarieven in het huidige belastingplan zijn in dat verband positief, maar de arbeidskorting wordt vanaf 35.000 euro afgebouwd. Tegenover veel lastenverlagingen staan elders weer belastingverhogingen. Voor de VCP is het van groot belang dat aandacht wordt geschonken aan het feit dat werken ook voor middengroepen moet lonen en dat rendement op vermogen op een rechtvaardige wijze wordt belast. Dit staat verder toegelicht in de brief (.pdf) die de VCP al eerder naar de Tweede Kamerfracties heeft gestuurd.

Laatste nieuws

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

30 maart 2023

9e Pensioennieuwsbrief VCP: Wet Toekomst Pensioenen in de Eerste Kamer

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

27 maart 2023

Aanbieding petitie behoud IOW aan Tweede Kamerleden

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Meer nieuws
Naar boven