Menu
Belastingtip fiscale jaarruimte

De marginale belastingdruk van de middeninkomens schiet omhoog. Voor de MHP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: ‘Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?’

Deze maand een tip over het benutten van fiscale jaarruimte bij een pensioentekort bij de aangifte 2013.

Belastingtips januari 2014

Fiscale jaarruimte, nu kader nog niet is ingeperkt, benutten bij een pensioentekort!

U heeft fiscale ‘jaarruimte’ als u in een bepaald jaar fiscaal gezien niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. U kunt dan alsnog fiscaal gunstig extra pensioen inkopen. De MHP raadt mensen, die hun jaarruimte nog niet volledig hebben benut, aan dit in 2014 alsnog te doen. De jaarruimte wordt berekend met de zogenoemde factor A die op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) wordt weergegeven. U ontvangt dit overzicht van uw pensioenuitvoerder. U mag uw jaarruimte met terugwerkende kracht benutten over de afgelopen zeven jaar en kan daarmee tot een aanzienlijk fiscaal voordeel leiden. De aangifte 2013 gaat nog uit van ruimere opbouwpercentages. De grenzen waarbinnen fiscaal gunstig bijgespaard mag worden voor aanvullend pensioen zijn door de wetgever al teruggebracht en zullen per 1 januari 2015 a.s. hoogstwaarschijnlijk behoorlijk worden versoberd zowel in de tweede als de derde pijler en worden afgetopt op 100.000 euro.
Veel mensen die pensioen sparen, hebben een pensioentekort zonder dat zij dit weten. Dit komt bijvoorbeeld omdat de pensioenregeling van hun eigen pensioenfonds de grenzen voor pensioenopbouw niet volledig benut of omdat een persoon in deeltijd (heeft) (ge)werkt. Reden genoeg om uw jaarruimte en reserveringsruimte te checken.

U mag alleen een bedrag aftrekken wanneer u daadwerkelijk een pensioentekort heeft. De jaarruimte en uw reserveringsruimte bepalen de maximale hoogte van de aftrek. Via het aangifteprogramma 2013 en via de rekenhulp lijfrentepremie kunt u uw aftrekbedrag berekenen.

Heeft u de jaarruimten over 2006 tot en met 2012 niet helemaal gebruikt? Dan heeft u reserveringsruimte over 2013, die u kunt berekenen met de rekenhulp reserveringsruimte.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws