Menu

De belastingdruk van de middengroepen is hoog opgelopen. Voor de VCP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: ‘Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?’ Deze maand een tip die de weg wijst in bezwaar en beroep.

Wanneer u aangifte heeft gedaan ontvangt u van de inspecteur een voorlopige of definitieve aanslag. Wanneer u van mening bent dat de aanslag niet goed is vastgesteld, dan staan er verschillende rechtsmiddelen open. U moet wel een goede onderbouwing hebben van uw bezwaar. Bij het gebruik van rechtsmiddelen is van belang dat u een goed punt heeft, want met onzinnige procedures schiet niemand iets op.

Wanneer u voor 1 april 2014 aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 heeft gedaan, dan ontvangt u uiterlijk 1 juli 2014 uw voorlopige aanslag hierover. Uit de voorlopige aanslag is op te maken of u extra geld moet betalen aan de belastingdienst of dat u juist nog extra geld van de belastingdienst gaat ontvangen. Het bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Tegen een voorlopige aanslag kan geen formeel bezwaar ingesteld worden. Wel kan de voorlopige aanslag gewijzigd worden. Lees op de site van de Belastingdienst hoe de voorlopige aanslag is te wijzigen.

Na de voorlopige aanslag krijgt u in een later stadium de definitieve aanslag. Hier kunt u, net als tegen andere (definitieve) aanslagen/besluiten van de belastingdienst, binnen zes weken bezwaar tegen aantekenen wanneer u het niet eens bent met de beslissing. Wanneer dit bezwaar wordt afgewezen, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Lees op de site van de Belastingdienst meer over bezwaar en beroep. U kunt mogelijk ook gebruik maken van online bezwaarformulieren.

In specifieke gevallen kunt u uitstel van betaling in verband met bezwaar vragen. Lees hoe u uitstel kunt aanvragen.

Wanneer u zelf de bezwaarprocedure niet wilt voeren, kunt u iemand machtigen. Ga zorgvuldig om met wie u machtigt om namens u op te treden. Lees hoe u zich kunt laten vertegenwoordigen.

NB. Mocht het zo zijn dat u, om de één of andere reden, nog geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, dan is het handig om te weten dat per 1 juli 2014 een wijziging intreedt in verband met de datum vanaf wanneer belastingrente wordt berekend. Belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli. Dat was 1 januari. Voor het belastingjaar 2013 vangt de termijn dus vanaf 1 juli 2014 aan. Dit geldt ook in het geval dat de Belastingdienst rente vergoedt.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws