Menu

De marginale belastingdruk van de middeninkomens schiet omhoog. Voor de MHP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: ‘Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?’
Deze maand een tip over het rekening houden met eventuele naheffing op basis van een voorlopige aanslag.

Belastingtips februari 2014

Rekening houden met naheffing op basis van voorlopige aanslag

Afgelopen jaar is er op het laatste moment via het Belastingplan een groot aantal wijzigingen in belastingtarieven en -kortingen door de Kamer geloodst. Deze wijzigingen maken deel uit van een meerjarige nivelleringsoperatie van dit kabinet. Naar nu blijkt, heeft de Belastingdienst deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de programmatuur voor de voorlopige aanslag.

De Belastingdienst meldt het volgende op haar website: Krijgt u in 2014 maandelijks een voorlopige aanslag? Dan zijn de nieuwe belastingtarieven daarin nog niet verwerkt. Met andere wetswijzigingen, zoals de algemene heffingskorting die inkomensafhankelijk is geworden, is ook nog geen rekening gehouden.

Het is onduidelijk of en wanneer de Belastingdienst deze vertraging weet te herstellen. Verder is niet duidelijk wat de effecten precies zullen zijn. Het is daarom verstandig om rekening te houden met een eventuele naheffing over 2014. De inkomensafhankelijke afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting kan in sommige gevallen oplopen tot € 2.467 per jaar, maar daar staat tegenover dat beide kortingen wel zijn verhoogd en het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd.

De inkomensafhankelijke kortingen worden in principe verrekend op het maandelijkse loonstrookje. In de zogenaamde ‘Witte tabellen’ die werkgevers gebruiken voor de inhouding van loonbelasting, is rekening gehouden met de afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Er is in de tabellen, volgens onze informatie, geen rekening gehouden met bijzondere betalingen zoals uitbetaling van overuren of dertiende maand. Wanneer uw inkomen boven de € 40.000 ligt, dan kan het voorkomen dat er bij aangifte alsnog een naheffing volgt.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws