Menu
Belastingtip: Vooruitzien kan lonen

De belastingdruk van de middengroepen is hoog opgelopen. Voor de VCP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: ‘Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?’ Deze maand een tip waaruit blijkt dat vooruitzien kan lonen.

Fiscaal kan vooruitzien lonen. Het kan lonen om zo nu en dan vooruit te kijken en bepaalde uitgaven te vervroegen. Er zijn een aantal redenen om (vooruit)betalingen in 2014 te doen. Via het vooruitbetalen of concentreren van aftrekbare kosten of giften kan vaak voordeel behaald worden. Bovendien is je vermogen bij vooruitbetalen in 2014 op 1 januari 2015 lager. Dat kan weer schelen in vermogensrendementheffing (box 3). Zeker wanneer u verwacht een lager inkomen in 2015 te genereren omdat u bijvoorbeeld de AOW-leeftijd gaat bereiken kan vooruitbetalen interessant zijn. Een vooruitbetaling in 2014 is dan vaak nog aftrekbaar tegen een hoger belastingtarief.

Aftrekposten

Met enige financiële planning kunt u uw aftrek optimaliseren door vooruitbetalen of concentreren van aftrek. Bij sommige fiscale aftrekposten is er sprake van drempelbedragen. Bij zorgkosten en scholingskosten moet u een aftrekdrempel overschrijden voordat u de kosten kunt aftrekken. Mogelijk kunt u kosten die u in 2015 moet maken naar voren halen en in 2014 betalen. Van de kosten die u in 2014 betaalt, hoeft u dan slechts eenmaal het drempelbedrag af te trekken. Let op: Vanaf 1 januari 2014 zijn de uitgaven voor een rolstoel en scootmobiel niet meer aftrekbaar. Dit geldt ook voor uitgaven voor aanpassingen aan uw woning, die op medisch voorschrift zijn gedaan in verband met een functiebeperking.

Het bovengenoemde principe van concentreren geldt ook voor giften. Gewone giften aan een goed doel zijn pas aftrekbaar als er in een jaar meer geschonken wordt dan 1% van het inkomen. Als giften van twee of meerdere jaren allemaal tegelijk in één jaar geschonken worden, dan is er maar één keer sprake van een drempel. Let op: Als meer dan 10% van het inkomen aan het goede doel geschonken wordt, dan is het meerdere niet aftrekbaar. Meer hierover vindt u op de site van de consumentenbond.

Lage BTW-tarief

Tot slot kan het in het kader van vooruitzien ook nog interessant zijn om te onderzoeken of uw huis nog een verbouwing of renovatie behoeft in de komende jaren. Het zou kunnen lonen om deze verbouwing te vervroegen naar 2014. Door de tijdelijke verlaging van de BTW op verbouwingen kan momenteel veel voordeel behaald worden. In 2014 hoeft slechts 6% in plaats van 21% BTW betaald te worden over de arbeidskosten voor verbouwingen en renovatie van woningen. Onder arbeidskosten vallen tevens de huur van apparatuur en de voorrijkosten van een aannemer. De BTW-verlaging naar 6% geldt overigens niet voor materiaalkosten. U moet verder rekening houden met de voorwaarde dat de verbouwing voor 31 december 2014 daadwerkelijk afgerond en betaald moet zijn.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws