Menu

Het aan de slag krijgen van mensen in de WIA kan beter. Om die reden is een ambtelijke werkgroep in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) WIA aan de slag gegaan om opties te onderzoeken die de arbeidsparticipatie van mensen in de WIA kunnen verbeteren. De VCP vindt het van belang dat iedereen kansen krijgt om aan de slag te komen, maar wel op een fatsoenlijke wijze.

Afname instroom
Algemene conclusie van de werkgroep is dat de introductie van de WIA, in samenhang met twee jaar loondoorbetaling en Wet Verbetering Poortwachter, heeft geleid tot een daling van het ziekteverzuim en de instroom in de WIA. De jaarlijkse instroom is afgenomen van rond 100.000 gerechtigden in 2000 (WAO) tot circa 40.000 nu (WIA). Het beleid is dus effectief gebleken in het terugbrengen van de instroom. Opvallend is dat meer dan de helft van de mensen die de WIA instromen, afkomstig is uit de Ziektewet (ZW). De meeste van hen hebben geen werkgever meer, maar zijn ziek uit dienst gegaan of zijn ziek geworden toen zij reeds werkloos waren en een WW-uitkering ontvingen.

Scholing
De VCP ziet niet veel in het verslechteren van de WIA omdat de regeling goed werkt. Wel kijkt de VCP met veel interesse naar het vergoten van de scholingsmogelijkheden van mensen in de WIA, zodat voor hen meer functies binnen bereik komen. Ook staat de VCP positief tegenover meer en betere re-integratieondersteuning en informatievoorziening. Met opties die onder meer de banenafspraak om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen raken, de WIA-uitkering verlagen of het aanscherpen van de WIA–beoordeling kan de VCP niet instemmen.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws