Menu
Bericht van onze voorzitter

De uitbraak van het corona-virus heeft een impact die zijn weerga niet kent. Zekerheden die een paar weken geleden nog vanzelfsprekend leken, zijn van het ene op het andere moment verdwenen. Werknemers moeten minder werken of zitten thuis, ondernemers zijn onzeker over het voortbestaan van hun zaak en veel zelfstandigen zien hun inkomsten plotseling wegvallen.

Om de gevolgen van de Corona-maatregelen voor werkgelegenheid en economie te beperken is door het kabinet een breed noodpakket opgesteld. Bedrijven met een omzetverlies kunnen ondersteuning krijgen om de salarissen door te betalen en werknemers in dienst te houden. Voor ZZP-ers is ondersteuning via de gemeente beschikbaar. De sociale partners in de Stichting van de Arbeid steunen deze aanpak en staan bij de uitwerking van de maatregelen in nauw contact met het kabinet.

De VCP staat op haar beurt ook in nauw contact met haar aangesloten organisaties. We laten ons informeren over wat de crisis concreet betekent voor de leden van onze vakverenigingen: onzekerheid over inkomsten, thuiswerken, verlofzaken, werkomstandigheden, we volgen het nauwgezet. Zonodig stellen we het aan de orde in het overleg met het kabinet.

Ook en juist in deze tijd staat de VCP klaar voor alle professionals waarvoor we zijn opgericht. Zodat ze kunnen rekenen op zekerheid, op het gebied van werk en inkomen. En we kijken verder dan dat: deze crisis zet complete levens op zijn kop, door onzekerheid op de langere termijn, door de vraag over hoe dit allemaal gaat aflopen en hoe het verder moet. Alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden

Vanzelfsprekend hebben we ook veel waardering voor al die professionals die Nederland nu op de been houden. Mensen in vitale beroepen, zoals in de zorg, het onderwijs, de veiligheid en de voedingsketen. Op heel veel plaatsen wordt ongelooflijk hard gewerkt om de crisis in goede banen te leiden. Samen moeten we hier doorheen komen. Alle goeds voor iedereen, en zorg goed voor elkaar.

Nic van Holstein, voorzitter VCP

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws