Menu
gezondheidszorg

De VCP roept op regelingen te treffen om de zorgsector in deze moeilijke tijden op de been te houden. De zorgsector moet en wil zich nu volledig richten op de bestrijding van het coronavirus. Er zijn afspraken nodig met Rijk, Gemeenten en Zorgverzekeraars om te voorkomen dat de zorgsector in financiële problemen komt.

Behoefte aan duidelijkheid

De zorgsector heeft behoefte aan duidelijkheid waardoor zij zich geen zorgen hoeven te maken over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Zonder afspraken kan dit ertoe leiden dat zorginstellingen meer moeten betalen vanwege de extra inzet van personeel en minder inkomsten krijgen omdat zij niet aan alle vereisten voldoen voor andere onderdelen van hun zorgpakket. Alleen op die manier voorkomen we dat de zorgsector na de coronacrisis in een volgende crisis terechtkomt, omdat instellingen moeten gaan bezuinigen.

Afspraken

Het is positief dat er inmiddels al op een aantal plekken afspraken zijn gemaakt om de inkomsten op peil te houden, zoals de compensatieregeling voor zorgverleners die nu omzet mislopen. Zij kunnen hiervoor terecht bij zorgverzekeraars. Maar dat is nog niet overal zo. De VCP roept dan ook op om op korte termijn afspraken te maken waar dat nog niet is gebeurd. Voorkomen moet worden dat zorginstellingen moeten bezuinigen vanwege de coronacrisis. De zorgsector is van essentieel maatschappelijk belang. Deze instellingen zijn na de coronacrisis ook hard nodig.

Bescherm zorgprofessionals

Ook vraagt de VCP aandacht voor de zware omstandigheden waaronder zorgprofessionals nu hun werk moeten doen. Zij lopen vaak het risico om zelf besmet te worden. Dit geldt voor het personeel in de ziekenhuizen, maar ook in sectoren als ouderenzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, Kinderopvang en Jeugdzorg. Op veel plekken dreigt een tekort aan beschermingsmiddelen of is al niets meer voorhanden, blijkt uit het meldpunt van NU’91. De veiligheid voor zorgprofessionals komt daarmee in gevaar. De VCP roept het kabinet op om hier prioriteit aan te geven. De VCP vindt het positief dat er in ziekenhuizen aandacht wordt besteed aan psychologische ondersteuning. Dit moet breder worden ingezet.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws