Menu
Bescherming voor klokkenluiders in Europa nodig, VCP ondersteunt pleidooi Europese vakbeweging

De Europese vakbeweging heeft maandag 17 oktober een oproep gedaan aan de Europese Commissie, de Europese Raad van ministers en het Europees Parlement om met Europese regelgeving te komen ter bescherming van klokkenluiders. De VCP vindt het van belang dat Nederlandse werknemers ook in een andere lidstaat beschermd worden wanneer zij misstanden aan de kaart stellen.

Klokkenluider loopt risico

Werknemers die zaken aan de kaart stellen rondom illegale misstanden, corruptie of activiteiten die schadelijk zijn voor het algemeen belang of de algemene gezondheid worden in Europa niet beschermd. Recent is in Nederland de klokkenluiderswet in werking getreden. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers (en ook stagiaires, zzp’ers en vrijwilligers) die een misstand willen melden. Het Huis van de Klokkenluiders zal werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang kunnen adviseren. Ook zal het Huis onderzoek kunnen doen naar de vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

VCP in Europa

De VCP is vertegenwoordigd in Eurocadres en ETUC, die het initiatief hebben genomen tot de oproep tot Europeese bescherming voor klokkenluiders. Steeds meer Europeanen werken over de grens in een andere lidstaat. De VCP vindt het van belang dat Nederlandse werknemers ook in een andere lidstaat beschermd worden wanneer zij misstanden aan de kaart stellen. Steunt u dit initiatief dan kunt u hier de online petitie ondertekenen.

Meer informatie

> Persbericht van de Europese vakbeweging van 17 oktober over ‘whistleblower protection’

> Website huisvoorklokkenluiders.nl

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws